شاهد از راه رسید

دادگاه کیفری جهانی یکی از ابزارهای استعمار جهانی است، این اهرم سیاسی، مجددا ماهیت وابستگی خویش را به قدرتهای جهانی نشان داد و بی توجه به حال زار سازمانهای خودفروخته ایرانی که دل به معجزات و پولهای آن بسته اند و دُم خود را به کارزار ایران تریبونال و به سیاست عمومی امپریالیستها در منطقه بسته بودند، دو  جنایتکار جنگ یوگسلاوی را آزاد کرد. همه می دانند که دول امپریالیستی و در راسشان آلمان و آمریکا، علیرغم اینکه تمامیت ارضی یوگسلاوی را در پیمان همکاری و امنیت اروپا برسمیت شناخته بودند، با حمایت از فاشیستهای کرواسی و تحریک مسلمانان توسط رژیم جمهوری اسلامی، عربستان سعودی، ترکیه و طالبان، به تجزیه یوگسلاوی دست زدند، شهرها و مردم غیر نظامی و کارخانه های تولیدی را بمباران کردند و از گلوله های آلوده به مواد اورانیومی در نابودی ارتش یوگسلاوی استفاده نمودند. تجزیه یوگسلاوی به زور تبلیغات و دخالت مزدوران خارجی و ارتجاع داخلی به پیش برده شد. بعد از مقاومت شرافتمندانه میلوسوویچ در مقابل امپریالیستها، وی را مجازات کردند و بدون سند و مدرک در دادگاه امپریالیسم ساخته ی کیفری جهانی محاکمه و محکوم کرده و سپس در زندان به قتل رساندند. آنها برای خالی نبودن عریضه چند جنایتکاران جنگی کروات را نیز دستگیر کردند که در دادگاه نخست بر اساس اسناد و مدارک انکار ناپذیر به 24 سال حبس محکوم شدند. این جنایتکاران بنام "آنته گووتینا" Ante Gotovina و "ملادن مارکاچ"Mladen Markac  متهم بودند که در عملیات نظامی تجاوز به شهرهای صربستان صدها غیر نظامی را اعدام کرده و شهرهای صربستان را بمباران نموده و هزاران نفر را آواره و به قتل رسانده اند. وقتی سر و صداها خوابید در دادگاه تجدید نظر این جنایتکاران جنگ یوگسلاوی بیکباره با این استدلال که مدارکی علیه آنها وجود ندارد بیگناه تشخیص داده شده و تبرئه شدند.

تومیسلاو نیکولیچ Tomislav Nikolic  رئیس جمهور صربستان گفت: "روشن است که تریبونال نه یک تصمیم قضائی، بلکه یک تصمیم سیاسی گرفته است. این امر به ثبات منطقه کمک نمی کند. این رای قضات زخمهای گذشته را باز کرده اند". معاون نخست وزیر صربستان آقای راسیم لایاجیچ  Rasim Ljajic کمی صریحتر سخن گفت و اظهار داشت: "تریبونال با این رایِ برائت، اعتبار خود را از دست داده است. این امر نمونه استبداد دستگاه قضائی است".

در حالی که مردم دنیا دهانشان از شگفتی باز مانده و حتی مطبوعات محافل امپریالیستی با احتیاط قلم بدست گرفته اظهار نظر دو پهلو می کنند، فاشیستهای کروات با شکر خدا از پیروزی حقیقت و عدالت سخن راندند. آش در تبرئه جنایتکاران بقدری شور بود و حتی برای کرواسی غیر مترقبه بود، که سوران میلانویچ رئیس جمهور سوسیال دموکرات کرواسی برای کاستن از خشم دنیا به سخن آمده و بیان کرد: "در این مورد مربوط می شود به دو انسان بی گناه. ولی این به آن مفهوم نیست که جنگ بی خونریزی و بدون مصائب جریان داشته و عادلانه از دید کرواسی بوده است. در این جنگ اشتباهاتی نیز صورت گرفته است که در آن نه "ملادن مارکاچ" و نه "آنته گووتینا" مسئولش بوده اند، بلکه دولت کرواسی مسئولیت آن را به عهده دارد. در مقابل کسانی که دولت کرواسی بی عدالتی و ستم روا داشته باید دولت کرواسی به گناهش اعتراف کند و عدالت را اجراء نماید. ما نباید این مسئله را نیز در این لحظه فراموش کنیم. ما از "مارکاچ" و "گووتینا" برای سختیهائی که برای کرواسی تحمل کرده اند، سپاسگزاریم."

در حالیکه رئیس جمهور کرواسی به صورت ضمنی به جنایاتی که انجام گرفته اعتراف می کند، دادگاه کیفری جهانی رای به تبرئه جنایتکاران می دهد و عمال ایرانی آنها از این ابزار بی اعتبار استفاده می کنند تا در بساط امپریالیستها برای اخاذی و خوش خدمتی برقصند و نقاب مبارزه با رژیم و انقلابی به چهره بزنند. ننگی از این بدتر نیست.

 

بر گرفته ازتوفان شماره  153 آذر ماه 1391،  دسامبر سال 2012،  ارگان مرکزی حزب کارایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت.       www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل).                                    toufan@toufan.org