تجلیل از مبارزات جنبش کمونیستی ایران و 50 سال مبارزه ضد رویزیونیستی(پایان)

 

سخنرانی مختصری است که به مناسبت:

تجلیل از مبارزات جنبش کمونیستی و ضد رویزیونیستی در ایران، از بدو پیدایش جنبش سوسیال دموکراسی، حزب کمونیست ایران، گروه 53 نفر، حزب توده ایران، سازمان مارکسیستی-لنینیستی توفان و حزب کار ایران(توفان) ایراد شده است.

توفان بخش پایانی این سخنرانی را برای اطلاع خوانندگان توفان منتشر می­کند.

حزب توده ایران

حزب توده ایران در 10 مهر 1320 بعد از تبعید رضاخان و تضعیف ارتجاع حاکم در ایران و مبتنی بر موفقیتهای دولت سوسیالیستی شوروی در جنگ جهانی دوم و نابودی فاشیسم هیتلری، تاسیس شد. تاسیس این حزب با تکیه بر سنتهای سوسیال دموکراسی انقلابی، حزب کمونیست ایران، گروه 53 نفر، گام بزرگی در بیداری ایرانیان و برخاستن مردم از خواب قرون وسطائی بود. در اثر فعالیت حزب توده ایران موجی میلیونی و توده­ای از مردم به میدان آمدند که با سیاست بطور کلی و حقوق دمکراتیک آشنا شدند. سیاست به زندگی مردم تبدیل شد و از چنگ رجال سیاسی بدر آمد. در این دوران بود که توده­ها به نیروی خود و تاثیر فعالیت خویش پی بردند. سیاست از خانه­های رجال سیاسی سنتی ایران به عرصه خیابانها و میدانها و کارخانه­ها و ورزشگاهها کشیده شد. کارگران، دهقانان، زنان، جوانان و روشنفکران ایران با دنیای نوینی آشنا شدند که در اثر اختناق قرون گذشته به آن دسترسی نداشتند. جامعه ایران در اثر فعالیتهای حزب توده ایران تکان خورد، تکانی آتش فشانی که نتایج این تکان تا به امروز که ما در اینجا گرد آمده­­ایم احساس می­شود. نقش تاریخی و اجتماعی حزب توده ایران را باید در این متن و در این مسیر مورد ارزیابی علمی قرار داد و نه بر اساس صحبتهای درگوشی و کینه توزی ضربه­خوردگان غنی و اطاقهای فکری سازندگی افکار عمومی. حزب توده در اثر از جانگذشتگی اعضایش، فعالیتهای روشنگرانه و انقلابیش، فرهنگ و هنر ایران، ادبیات ایران، موسیقی ایران و.. را متحول ساخت. به شمه­­ای از این فعالیتها نظری افکنیم:

تشکیل شورای مرکزی اتحادیه کارگران ایـران در اسفندماه ١٣٢٠.

تشکیل نخستین سازمان جوان کشور(سازمان جوانان توده) در فروردینماه ١٣٢٢.

تشکیل نخستین اتحادیه دهقانی در کشور در خردادماه 1322.

تشکیل “تشکیلات دموکراتیک زنان ایران” در تیرماه ١٣٢٢.

تشکیل شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان کشور در 11 اردیبهشت ماه 1323.

تشکیل "جبهه آزادی" در تابستان 1323 با شرکت روزنامه­نگاران و مدیران نشریات مترقی برای دفاع از آزادی افکار و بر ضد خطر بازگشت استبداد در ایران.

مبارزه برای به رسمیت شناختن حقوق کارگران و تصویب قانون کار.

مبارزه برای اصلاحات ارضی به نفع دهقانان.

مبارزه برای کسب حق انتخابات برای زنان ایران با شعار زنان باید در سیاست دخالت کنند.

حزب توده ایران صدها نشریه در عرصه های سیاسی، هنری، طنز، علمی، تاریخی، فلسفی و... منتشر کرد.

دراین دوران بزرگترین جنبشهای توده­ای به رهبری حزب توده ایران به وقوع پیوست و مردم با دنیای مدرن و متمدن آشنا شدند. لگدی که حزب توده ایران به رژیم سلطنت زد سرانجام به نابودی دودمان پهلوی در ایران منجر شد.

 

حزب توده ایران تنها تشکلی در ایران بود که از حقوق زحمتکشان دفاع می­کرد، ماهیت امپریالیسم بریتانیا و آمریکا را به مردم ایران علیرغم خوشبینی بورژوازی ملی ایران نسبت به آنها شناساند.

حزب توده ایران نخستین تشکلی بود که بر ضد شرکت استعماری نفت انگلیس و ایران به مبارزه برخاست و خواهان اخراج آنها از ایران شد. بسیاری از کارگران خوزستان برای قطع دست امپریالیسم بریتانیا از ایران جان دادند. این شرکت نفت که بر اساس قرارداد استعماری دارسی در ایران بوجود آمده بود تا آن روز مورد انتقاد هیچکدام از سیاستمداران ملی ایران نبود و هیچکدام از آنها بر ضد این شرکت استعماری مبارزه­ای نکرده بودند و برای آن اهمیتی قایل نبودند.

حزب توده ایران مردم ایران را با مفاهیم و مقولاتی نظیر امپریالیسم، سوسیالیسم، انترناسیونالیسم پرولتری، حق ملل در تعیین سرنوشت خویش، حزبیت، جبهه واحد، دموکراسی، مبارزه ضد فاشیستی و... آشنا ساخت و سطح آگاهی آنان را علیرغم دشمنی طبقات حاکمه ایران افزایش داد. روزنامه خوانی و کتابخوانی، رفتن به تئاتر در میان مردم رایج شد. جامعه سیاسی شد و به حرکت درآمد.

 

جنبش سواد آموزی و استقرار کلاسهای اکابر از دستآوردهای کمونیستهای ایران از جمله حزب توده ایران است. حزب توده ایران کارگران، جوانان، زنان را در ابعاد وسیع به مبارزه اجتماعی کشاند و مارکسیسم لنینیسم را در ایران به نیروی مادی بدل کرد.  نگارش تاریخ ایران بدون نقش تاریخی حزب توده ایران امکانپذیر نیست. ولی شما هرگز در قرائت تاریخ ایران که با دست طبقات حاکمه نوشته شده است به نقش تاریخی حزب توده ایران برخورد نمی­کنید و طوری جلوه داده می­شود که گویا این سکوت کاملا بدیهی است.

ولی متاسفانه این حزب کمونیستی و انقلابی در مهاجرت به حلقوم رویزیونیسم در غلطید و حیثیت خویش را برباد داد. همدستی این حزب با رژیم جمهوری اسلامی در خدمت مطامع شوروی لکه ننگی در تاریخ این حزب باقی گذارد که تا به امروز نیز سعی می­کنند با تئوری­سازی و لاپوشانی حقایق آنرا به فراموشخانه تاریخ بسپارند.

 

سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان

 

بعد از پذیرش نظریات رویزیونیستی خروشچف از جانب کمیته مرکزی حزب توده ایران و تائید دروغهای خروشچف در مورد استالین، و پس از اینکه کمیته مرکزی حزب توده تلاش کرد به صورت حزب قانونی اعلیحضرت در ایران در آید و از سرنگونی رژیم پهلوی دست کشید. این حزب از مارکسیسم لنینیسم و از تمام سنتهای انقلابی جنبش کمونیستی ایران. از سنن انقلابی سوسیال دموکراسی انقلابی ایران، حزب کمونیست ایران، تاثیرات عمیق گروه ارانی در رشد جنبش کمونیستی ایران دست کشید. در پلنوم یازده حزب توده ایران در 30 دیماه 1343 این انشعاب صورت عملی پیدا کرد و کمیته مرکزی حزب توده به دنباله­روی از شوروی رویزیونیستی به تمام گذشته انقلابی خویش خط بطلان کشید. از این تاریخ ما با دو دوره، دوره کمونیستی و انقلابی و دوره ضد کمونیستی و ارتجاعی در تاریخ حزب توده ایران روبرو هستیم. ماهیت این حزب با انشعاب از جنبش کمونیستی و دست پروردگی از شوروی خروشچفی به یک نیروی ضد انقلابی بدل شد که سیر رویدادها صحت پیشگوئی­های سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان در مورد این حزب و سرنوشت شوروی و سرنوشت رویزیونیسم را ثابت کرد. رهبری مبارزه جبهه مارکسیستی لنینیستی به عهده رفقا قاسمی، فروتن و سغائی بود. رفقا قاسمی و فروتن بعد از انشعاب رویزیونیستها، سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان را در 25 تیر 1346( 16 ژوئیه 1967 میلادی) بنیانگذاری کردند و پرچم مبارزه بر ضد رویزیونیسم و کاستریسم را که به بهانه مبارزه علیه "اپورتونیسم تاریخی حزب توده ایران" از مبارزه عمده و روز ضد رویزیونیستی طفره می­رفت، به کف گرفتند و نسلی کمونیست بر اساس دانش علمی مارکسیسم لنینیسم تربیت نمودند. نشریه نحست توفان کمونیستی یکماه بعد در مرداد ماه 1346 منتشر شد. امسال 50 سال از این تاریخ پرافتخار می­گذرد. رفقای بنیانگذار توفان در میان ما نیستند، ولی تاثیری که آنها در جنبش کمونیستی ایران باقی گذاردند، علیرغم دسیسه­های رویزیونیستها و جاسوسان پنهان و آشکار آنها، علیرغم خرابکاری کاستریستها، گواریستها و ماریگلائیستها(چریکهای شهری در  آمریکای لاتین-توفان)، تئوریهای ضد انقلابی "سه دنیا" و نافیان امپریالیسم و مدافعان اولترا امپریالیسم و همه دشمنان لنینیسم، بالنده و سربلند به مبارزه ضدامپریالیستی، دموکراتیک و مارکسیستی لنینیستی خود برای استقرار سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا در ایران و تقویت انترناسیونالیسم پرولتری مبارزه می­کند. ما امروز شاهد فروپاشی شوروی و دنیای رویزیونیسم و همه تفکرات انحرافی انقلابی­نمائی خرده بورژوازی هستیم. توفان در امروز از فراز و نشیبهای فراوان عبور کرده و با آموزش و کسب تجربه مسئولانه از مبارزه و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت مردم ایران و جنبش کارگری هر روز بیشتر در جهت وحدت و همکاری که شرط وحدت در جنبش کارگری و مبارزه با تفرقه آن است پیشرفته است. حزب کار ایران(توفان) در سال 2017 در 50 سالگی تاسیس سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان محصول این تاریخ و این مبارزه است. تنها حزب ماست که ادامه دهنده و وارث سنتهای انقلابی جنبش کمونیستی ایران است. میراث این گذشته عبارت است از: جنبش سوسیال دموکراسی انقلابی در ایران، حزب کمونیست ایران، فعالیت گروه 53 نفر و دوره نخست تاریخی فعالیت کمونیستی حزب توده ایران تا سقوطش به آغوش نیکیتا خروشچف. 

حزب کار ایران( توفان) حزب تراز نوین طبقه کارگر ایران است و با پیگیری و مبارزه سرسختانه با مدعیان دروغین کمونیست که همه آنها دشمنان دیکتاتوری پرولتاریا و حزب لنینی طبقه کارگر هستند، مبارزه می­کند. پرچم ما در این مبارزه شخصیت تاریخی رفیق استالین خواهد بود که به صورت مرزِ روشن میان رویزیونیستها، ضد کمونیستها و مارکسیست لنینیستها نمایان است. استالین پرچم است و وی پرچم ماست.

 

برگرفته از توفان شـماره 209 مرداد ماه  1396ـ اوت سال 2017

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)
صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

 

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

 http://kanonezi.blogspot.se/

 وبلاگ کارگر آگاه

 http://www.kargareagah.blogspot.se/

  سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

 توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan