یی ی

ی Ͽ

 

ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی یǘی ېی یی یی . ی ی ی ی ی ی ی ی . ی() ی یی ی ی ی ی "" 101 ʡ ی :

" ی ی ی 1947 :

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ϡ ی ی ی یϐی ... ی ی΍ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی ... یی ی ی یی ی ی-یی ی . ی ی ... ی ی ی یی ی (یی ی ی ی ی ی ی ی) ی ی ی. ی ی ی ی ی ǐ : ی یی ی ی. ʘ ی : ی ی ی یی یی ی ی یی ی ی .)

ی یϐی ی ی ڡ И ی ϡ 1947 ی ی ی ی-یی ی ی ی ی ی ی ی .

ی یی ی ی ی ی ی ϡ یی ی ی ی. ی ی ǘی ی ϡ ی ј ϐ ی ی ."

ی ی(13 Ӂ 1993) ی ی ی ی ی ی ی ی ԡ ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی Ͽ ی ی یی ی .

ی ی ی ʘ . ی ی یی یی یی یی ی ی. ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی "ی " ی . ی "ی " ی ی ی ی ی ی .

ی یی ی ی ی 13 Ӂ 93 ی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ

یی ϐی ی . ی ی ϐی ییی ی . ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ϡ ی ی ی . ی ی ی ی . یی ی ʡ 180 ژ .

ی ی ی ی ј ϡ ی ی.

ی ی ی . ی ی ϐی ی ی ϡ ی ǘ ی ی ǘ ی ǘ. ی ϐی . ی Ӂ 93 ی јی ی ǘ ی ی Ȑ. ی ی یی ی ی ʘ ԡ یی ی ی ی ی .

یی ی ϡ ی ی ј ی. ی ی ϡ ی ی ی ی. ی ی ی ییی ی ϡ ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی یϐ ʡ 捘ی ی ی ی. ی ϡ یی ی ی یی ی ی ϡ ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ѡ ѡ ی ی. ی ϡ ی ی ی ϡ ی. ی ی ژ ی ی ی .

ی ی ی ی یی ϡ ی ی ی ی .

یی ی ѐ ی ی ǘ " " ی ی ی . ی ی " " ی ǘ ی ϡ ی 捘ی ی ی ی ی ی ی ییǡ ی ی Ϙ یی ی ی јی ... ȁی ی ی . ی ی ی ǘ ی ی ی ی ϡ یی ی ی ی ϡ ی . ی ی ی Ȑϡ ی. ی .

ی ی ی یҡ ی یی ی ѐی . ی ی ی ی ѐی ی ی ی ﷲ ی . ی ی ی ی ϡ ی (ی ی) ی( ی ی) ی . ی ی ی ǘ ی ϡ ی ی ی ϡ ی . ی ی ی . ی ی ی . ی یϡ یی ی ی ی ی ϐی ͘ ی . ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی یی ی. ی "ی" ϡ "یی " ی ی . ی ی ی ی ϡ یی یی "" Ԙʐی ی ی ی ی "ǘ " . ǐ ی ی ϡ ی ی ی ی ǘ Ȑ.

ی ǘ ی Ͽ ی ی Ӂ ѐ ی ǘ Ͽ ǐ ی ǘ ی یی ی ϡ . ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی یییی یی ی ѡ ی ی ی ی. ی یی ی ǡ ی ѡ یʡ ی ی... ی ی ی ی یی ی.

ی ی ǘی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی . ی یی ی ی ی . ی ی .

ی ی ی ییѡ ǘی ی . ǐ ی ی ی ی یی ی ی یی . ی ی ی یی یی ی ی ی ی یی ی ϐی . ی ی ی یی ی یی ϐی ی . ی ی ی ǘی ی یʡ ی . یی ی ی ی Ґ . ی ی ی ϡ ی ی . ی یی ʡ ی . یی ی. ی ݡ ی ǘی ی ی . یی ی . یی یی ی یی ی.

ی ی ی ی ی یی ѐ ی. ی ی јی ی ی ی . ی . یی ی ی ی ǡ ی . یی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی :

- ی ی یی ی ی.

- ǘی ی ی ی ی ی.

- ی ی ی ی .

- ی ی ی ی ǘ ی .

- Ԙ ی ی.

- ی ی ییی ی ی ی ی ی .

ی ی یی ی ی ی ی. ی Ϙ ی ϡ ی ی. ی ی ѐی ی ی ی ی ی . ǘی ی ی "" یی ی ی ی . ی ی ϐی ی . ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی .

ی یی ی ی . ی ǐی . ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی. ی ی ی ی. .

ی ی ی ǘ ی یی . ی ѐ ی ی ǘ ی . ی ی ϐی ی . ی Ͽ Ͽ یی ی Ͽ ی یʿ ی ی یی ی یی ʿ.... ǐ ی ی ی ی ی ی.

 

 

164 1392 2013 ѐ јی ی()

ی () Ș ی ی

www.toufan.org

ی یی(یی)

toufan@toufan.org

http://rahetoufan67.blogspot.se/

http://kanonezi.blogspot.se/

http://www.kargareagah.blogspot.se/

 ی یی

 http://toufan.org/ketabkane.htm

ی ی ی

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

یی

https://twitter.com/toufanhezbkar

ی

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

  ی یی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts