راهزنی هوائی

 عبور از مرز بی شرمی و نقض مقررات جهانی

تا بحال از راهزنی دریائی شنیده بودیم، تا بحال از تجاوز به ممالک مستقل شنیده بودیم، تا بحال از آدمربائی امپریالیستها شنیده بودیم، ولی از راهزنی هوائی دولتی نشنیده بودیم و تصورش را هم نداشتیم، زیرا که باور نمی کردیم امپریالیستها با این وقاحت و قلدری به حریم خصوصی، دیپلماتیک کشوری تجاوز کرده و به صورت خصمانه و توهین آمیز با رئیس جمهور یک کشور مستقل و مترقیِ عضو سازمان ملل برخورد کنند. امپریالیست آمریکا با بی شرمی تمام، زور و قلدری خویش را به نمایش می گذارد و اعلام می کند، آنجا که پای منافع این امپریالیست مطرح است، هیچ مقرراتی پابرجا نیست. امپریالیست آمریکا می خواهد از همه زهر چشم بگیرد بویژه از کسانی که در داخل آمریکا با روشهای ضد دموکراتیک، ضد بشری، و مستبدانه و استعمارگرانه امپریالیستها مخالفند. آنها می خواهند صدای اپوزیسیون را در داخل خاک امریکا خفه کنند. اوباما سوگند یاد کرده است که مرده یا زنده ادوارد اسنودن را بهر وسیله ای که امکان دارد بدست آورد و وی را مجازات کند تا هیچ کس جرات نکند بر خلاف نظریات آمریکا نظری دهد. تا هیچکس قادر نباشد ماهیت امپریالیست آمریکا را که خود را دموکرات ترین کشور جهان جار می زد برملا کند و نشان دهد که همه مردم در چنگ سازمانهای امنیت اسیرند و بر ضد هر کس که اراده کنند می توانند پرونده سازی نموده و نابودش سازند. این اقدام اوباما تنها نقض حقوق دیپلماتیک و معاهده های جهانی نیست، نقض آشکار حقوق بشر، حقوق ملل، نقض آشکار همه پیمانهای جهانی، نقض منشور ملل متحد و تحمیل یک نظام استبدای و بیرحم تفتیش عقاید جهانشمول است. هیچکس نباید بدون اراده آمریکا احساس امنیت کند. امپریالیست آمریکا قانون جنگل را ناظر بر اعمال خود قرار داده است و بر دنیا تحمیل می کند. ما با نمونه تحریمهای ضد بشری امپریالیست آمریکا بر ضد مردم کشورمان روبرو هستیم که تنها مصوبه کنگره آمریکاست که به اتحادیه اروپا نیز تحمیل شده است.

هر دم از این باغ بری می رسد که هیچکس که به حداقل شرم و اصالت، تقیدی داشته باشد، نمی تواند تصوری از آن بذهن خویش راه دهد. حال ما شاهد راهزنی هوائی دولتی هستیم که در تاریخ بنام مستر پرزیدنت باراک حسین اوباما ضبط خواهد شد.

به دستور دولت آمریکا کشور ایتالیا، فرانسه، پرتغال و اسپانیا از پرواز هواپیمای رئیس جمهور بولیوی از فراز خاک کشورشان که عازم لاپاز پایتخت بلیوی بود، ممانعت کرده و وی را مجبور نموده اند که در وین فرود آید. دلیل آنها این است که تصور کرده اند که ادوارد اسنودن افشاء گر جسور برنامه های تجسسی و شنود اطلاعاتی آمریکا در مسکو سوار هواپیمای رئیس جمهور بولیوی شده تا به خاک بولیوی پناهنده شود.

«اوو مورالس» که برای شرکت در نشست کشورهای صادر کننده گاز به روسیه رفته بود نتوانست پس از بازگشت از مسکو از فراز ممالک فرانسه، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا بگذرد و مجبور شد در وین فرود آید. وی قصد داشت از مسکو به لاپاز پایتخت بولیوی باز گردد.

به گزارش رویترز: "کشورهای فرانسه و پرتغال نیز در کنار اسپانیا مجوز پرواز هواپیمای حامل رئیس جمهوری بولیوی را بر فراز خاک خود باطل کردند، زیرا مظنون به حضور اسنودن در این هواپیما بودند.

 دیوید چوکوهوانکا، وزیر خارجه بولیوی، این ادعا که آقای اسنودن سوار این هواپیما بوده را یک "دروغ بزرگ" خوانده و رفتار این کشورهای اروپایی را محکوم کرده است."

به گزارش خبرگزاری فرانسه: "یکی از مقامات وزارت خارجه اتریش هم گفته است که ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه‌های تجسسی و شنود اطلاعاتی آمریکا، سوار هواپیمای رئیس‌جمهوری بولیوی نبوده است."

وزیر دفاع بولیوی که در این هواپیما بوده، گفت: "این یک اقدام خصمانه از وزارت خارجه ایالات متحده است که از دولت‌های اروپایی متعددی برای هدف خود استفاده کرده است."

اینکه دولت اتریش از کجا فهمیده که ادوارداسنودن در داخل هواپیما نبوده است که آنرا با این اطمینان بیان داشته بر این واقعیت پرده می کشد که ماموران اتریشی بدستور آمریکا هواپیمای اختصاصی رئیس جمهور بولیوی را جستجو کرده اند. در حقیقت رئیس جمهور بولیوی گروگان ممالک اروپائی بوده و تحت نام پذیرائی از وی در فرودگاه اتریش، وی را ساعتها تحت نظر داشته و گروگان گرفته بودند و بدترین توهینها را با اعمال "متمدنانه شان" نسبت به خلق بولیوی و خلقهای آمریکای لاتین روا داشته اند. رئیس جمهور اتریش حتی لازم ندیده است وی را به کاخ ریاست جمهوری خود ببرد. حکومت فرانسه ظاهرا خود را چپ و سوسیالیست معرفی می کند، ولی با این کارش به مردم فرانسه نیز توهین کرده است و نشان داده در اجرای اوامر اوباما حاضر است تمام ارزشهای جامعه فرانسه را به زیر پا بگذارد.

مورالس رئیس جمهور ضد امپریالیست و مترقی بولیوی که در آمریکای جنوبی مخالفت خویش را با سیاستهای استعمارگرانه امپریالیست آمریکا اعلام کرده و با نفوذ آنها در بولیوی و آمریکای لاتین مبارزه می کند مورد کینه تمام مرتجعان جهان و از جمله اپوزیسیون آمریکائی-اسرائیلی ایران است.

اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی در تاریخ 30/12/2012 با امضاء حکمی تاسیسات تولید برق وابسته به شرکت اسپانیایی ایبردرولا در این کشور را که مردم بولیوی را می چاپید، ملی اعلام کرد و از آن زمان کینه اسپانیای سلطنتی را بخود خرید. مورالس تابع تصمیمات صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نیست، بجای سیاست خصوصی سازی در فکر منافع عمومی است و به منافع اکثریت مردم بولیوی می اندیشد و این گناه نابخشودنی برای غارتگران جهان است. وضعیت در مورد فرانسه و سایر ممالک امپریالیستی اروپا نیز بهتر از این نیست.

این اقدام خصمانه آمریکا نسبت به رئیس جمهور بلیوی اخطار به همه روسای جمهور جهان است که بدانند جانشان از دست اوباما در امان نیست و به اراده امپریالیست آمریکا وابسته است. هر وقت اوباما اراده کند یا هواپیمای آنها را از مسیر خارج کرده و به زمین می نشاند و یا با هواپیمای بی سرنشین به کشورشان تجاوز کرده و ترورشان می کند. آنها هر وقت اراده کردند می توانند هواپیمای حامل روسای جمهور مخالف خویش را سرنگون نمایند.

اقدام تروریستی اخیر امپریالیستها و در راسشان امپریالیست تروریست آمریکا، موجی از اعتراض و نفرت و اعجاب در سراسر جهان ایجاد کرده و نوعی فضای زهرآگین، نوعی احساس عدم امنیت و ترور دولتی در فضای بین المللی مسلط نموده که ناقض همه موازین جهانی و حریم ها و حرمتهای برسمیت شناخته قانونی و اخلاقی موجود در جهان است. رسانه های گروهی کشورهای امپریالیستی به راحتی روی این مسئله اساسی که خود نوعی تجاوز تروریستی به حریم ممالک مستقل است، سرپوش می گذارند و اخبار مربوط به آن را پخش نمی کنند و یا تا آنجا که مانع شود ماهیت ریاکارانه تبلیغاتی آنها را برملا شود به پخش آن تن در می دهند.

لیکن خلقهای آمریکای لاتین به نمایشات اعتراضی دست زده اند و بخش بزرگی از روسای جمهور کشورهای آمریکای جنوبی به این اقدام تروریستی اعتراض کرده و در کنفرانس سران روسای جمهور آمریکای جنوبی 5 تن از آنها در همدردی با مردم بولیوی شرکت کرده اند و از دولت آمریکا خواسته اند که از ریاست جمهوری بولیوی به خاطر این اقدام راهزنانه و تروریستی پوزش بخواهد. دولت بولیوی اعلام کرد در جاسوسخانه آمریکا در بولیوی را خواهد بست و در اعتراض به این رفتار، مسئله را در سازمان ملل متحد طرح خواهد کرد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و گماشته آمریکا در مورد این اقدام راهزنانه و تروریستی سکوت کرده است. تصور کنید حال دولت بولیوی هواپیمای اوباما را متوقف می کرد و یا کسی به هواپیمای آقای اولاند فرانسوی اجازه عبور از فراز خاک کشورش را نمی داد، چه الم شنگه ای در جهان برپا می شد. در آن روز تخیلی، حتما توفانی برپا می شد، همه رسانه های تبلیغاتی جهان بر ضد ریاست جمهوری بولیوی داد سخن می داند. ارتشهای امپریالیستی برای تجاوز به بولیوی صف می کشیدند و چه برنامه های ویژه ای نبود که این رسانه های امپریالیستی "دموکراتیک" در دستور کار خویش وارد نمی کردند. بی شرمی ها حقیقتا شگفت انگیز شده است.

تجربه اخیر نشان می دهد هرگز به امپریالیستها نباید اعتماد کرد. آنها به هیچ چیز جز به تامین منافع سرمایه مالی پایبند نیستند. امپریالیست هرگز نمی تواند دوست کشوری باشد. امپریالیستها همیشه دشمنند. تا امپریالیسم در جهان وجود دارد، امنیت نیست و جنگ نمی تواند از بین رود. امپریالیسم یعنی تروریسم عریان. این واقعیتی است که باید ببینیم. در زمانهای بحران ماهیت این بازیگری های "دموکراتیک" برملا می شود.

حزب کار ایران(توفان) این راهزنی هوائی دولتی را محکوم کرده و حمایت بی دریغش را از مبارزات مردم بولیوی و استقلال بولیوی و حق حاکمیت آنها اعلام می دارد. توهین به مورالس توهین به همه ملتهای جهان است.  

بر گرفته از توفان شماره  161 مرداد ماه 1392، اوت سال 2013،  ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

 

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

 

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

آدرس وبلاگها

      http://www.kargareagah.blogspot.com

       http://kanonezi.blogspot.com    

http://rahetoufan.blogspot.com

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=t

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar