پناهندگان "کوزوو" قربانیان امپریالیسم، صهیونیسم و جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران

 

امپریالیسم آلمان امروز سنگ اوکرائین را خیلی به سینه می زند. این سنگ از زمان هیتلر مرتب به سینه امپریالیسم آلمان می خورد  و تا اشغال و برده کردن اوکرائین ادامه دارد. ولی این امپریالیسم که دلش برای شبه جزیره کریمه می سوزد و طغیان مردم شرق اوکرائین را دخالت امپریالیسم روس می داند خودش در نقض حقوق ملل در اروپا پیش قدم بوده است. آنها علیرغم امضای پیمان امنیت و همکاری در اروپا که یکی از ارگان مهم آن به رسمیت شناختن حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهاست، با یاری ناتو و مزدوران آلمانی، سازمانهای خصوصی که در آلمان پرورش داده بودند و می دهند و هنوز هم هستند، در کنار پس مانده های فراری نازی های کرواتی بعد از جنگ جهانی که ساکن آلمان بودند، به یوگسلاوی حمله کردند و فورا کشورهای مصنوعی اسلوونی، کرواسی و بوسنی هرزه گوین را ایجاد کرده، به رسمیت شناختند تا بتوانند با خیال راحت به بهانه حقوقی به آنجا اسلحه و سرباز اعزام دارند. یوگسلاوی را تجزیه کرده به خون کشیدند و از بدنه آن چند ین کشور آفریدند که همه مستعمره غرب اند و امکان ادامه بقاء چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی ندارند، و حتی برخی از آنها جمعیتشان به چند صد هزار نفر  هم نمی رسد. کرواسی را دولت آلمان در واقع خریده است.  پس از این این حمله تجاوزکارانه که با خرواری از دروغ و تبلیغات زهرآگین و فاشیستی همراه بود، کشوری را بنام "کوزوو" اختراع کردند که باید از صربستان جدا می شد. این کار نقض همه ضوابط بین المللی و منشور ملل متحد است. ولی سربازان آلمانی در کوزوو مستقر هستند و می خواهند این منطقه اشغالی را چون استخوان لای زخم همیشه خونبار نگاه دارند. در راس این کشور مشتی مافیای مواد مخدر و صادر کنندگان روسپی و اسلحه و پولشوئی نشسته اند. رهبران تحت تعقیب پلیس بین الملل به هر کاری که یک رهبر مافیا می تواند دست زند دست می زنند و در واقع مکانی در اروپا ایجاد شده که مرکز رسمی فساد، قاچاق، آدمکشی سفارشی، تروریسم راهزنانه، فروش اعضاء بدن که در اروپا خریدار هم دارد و برده داری مدرن و هرگونه عمل زشت و غیر قانونی است. "کوزوو" کشور نیست منطقه آزاد شده مافیاست. این امر را همه رهبران اروپا و غرب می دانند و با رهبر تروریست و آدمکش آن هاشم تاچی که تحت تعقیب پلیس بین الملل است روابط حسنه دارند.

امروز کار به جائی رسیده است که در این منطقه نه کارخانه ای هست و نه محل کاری، زندگی بخش مافیائی از راهزنی تامین می شود و اکثریت قریب به اتفاق مردم "کوزوو" فاقد نان شبِ بخور و نمیر هستند. این است که  مهاجرت دستجمعی به سمت اروپا و به ویژه آلمان که مسبب همه این فلاکت ها بوده است آغاز گردیده و مردم در دسته های چند هزار نفره خود را به سر زمین "شیر و عسل" می رسانند و این "حق" آنها و همه مردم تحت ستم است تا در سهام غارت امپریالیستی سرزمینهای تحت ستم خودشان سهیم شوند. دولت آلمان با وحشی گری و آزادی بی قید و شرط بیان در دروغ و پخش اخبار، به جعل واقعیات پرداخته و افکار عمومی را بر ضد مردم "کوزوو" که قربانی سیاستهای تجاوزکارانه امپریالیسم بویژه آلمان با حمایت آمریکا هستند می شوراند. دولت آلمان، کشوری را که هنوز قانونی نیست، عضو سازمان ملل نیست، بسیاری ممالک جهان به رسمیت نمی شناسند، فاقد بافتها و ساختار اداری و دولتی است و در دست مافیا قرار دارد کشور "امن" اعلام کرده است تا گرسنگان "کوزووئی" را به زیر دست دولت مافیائی باز پس بفرستند و خیال خود را راحت کنند. این سند جدید گویای "بشردوستی" و "دموکراتیک" بودن این ممالک است. براساس قطعنامه 1244 شورای امنیت سازمان ملل، "کوزوو" همچنان بخش قانونی از قلمرو صربستان محسوب می شود. ولی دولت آلمان این افراد خودفروخته را به عنوان هیات رهبری آلبانیائی در مذاکرات در شهر "رامبولی" (Rambouillet) فرانسه با رهبر وقت یوگسلاوی آقای اسلوبدان میلوسوویچ که در زندان وی را به قتل رساندند، شرکت داد و ارتش تروریستی آنها را به نام "اوچکا" تقویت و مسلح کرد و از آن جا که وی مسلمان است مورد حمایت کامل جمهوری سرمایه داری اسلامی از روز نخست تا به امروز قرار گرفت و تا به امروز نیز مورد حمایت آنهاست.

این آقایِ "نخست وزیرِ  کوزوو"(از سال 2008 تا 2014) یک تروریست و آدمکش حرفه ایست. کار به جائی رسیده است که خودشان نیز نمی توانند این اعمال ننگین وی را پنهان کنند. به متن مصاحبه این آقای مافیا به عنوان "نخست وزیر کوزوو"(نخست وزیر سابق-توفان) در برنامه "گفتگوی جهانی یورونیوز"( euronews-Globalconversation ) توجه کنید و پوسته دروغها و بهانه جوئی های مستمر وی را که برای آرایش اعمال زشتش بیان می کند بدور افکنید، تا ببینید حتی مخبران دست پرورده غربی در مورد ایشان چه می گویند و چقدر اطلاع دارند. مخبر برنامه در معرفی ایشان از جمله می آورد:

"هاشم تاچی، نخست وزیر کوزوو همواره برای استقلال و حاکمیت کوزوو تلاش می کند و برای مبرا کردن خود و هم حزبی هایش از اتهاماتی نظیر ارتکاب وحشتناکترین جنایات به مبارزه می پردازد.(تاکید از توفان)

وی در گفتگویی با یورونیوز ابراز امیدواری کرد "تا کوزوو در آینده به استقلال کامل دست یابد و توسط جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و حتی صربستان به رسمیت شناخته شود. به اعتقاد او به رسمیت شناخته شدن کوزوو توسط صربستان راه را برای کشورهایی چون روسیه، چین، هند و پنج عضو دیگر اتحادیه اروپا باز می کند تا موضعی مشابه اتخاذ کنند."

از این سخنان بر می آید که منطقه ای که وی در آن به عنوان "نخست وزیر" فرمانروائی می کند نه مستقل است و نه کشوری است که در جهان به رسمیت شناخته شده و عضو سازمان ملل متحد باشد. بود و نبود این تکه خاک وابسته به لطف امپریالیستها و بویژه امپریالیسم آلمان است. وی معترف است که به وی و دوستانش اتهام نازدودنی "ارتکاب جنایات" چسبیده است ولی وی می خواهد با کسب اعتبار دیپلماتیک از طریق رسمیت یافتن حقوقی از زیر بار تعقیب قضائی جان به در برد.

فساد مالی و جرایم سازمان یافته در کوزوو

آقای تاچی در پاسخ به سئوالی در زمینه وجود معضل فساد مالی در کوزوو و جرایم سازمان یافته تاکید کرد که مبارزه علیه این معضلات ادامه دارد و انعطاف پذیری در این موارد وجود ندارد.

وی ضمنِ قبول این موضوع که وجود فساد روند توسعه و رشد اقتصادی کوزوو را با کندی مواجه کرده است می گوید: «اکنون در حال حرکت مثبت با هدف ریشه کن کردن فقر و جبران عقب ماندگی یک قرن گذشته که بدلیل اشغال صربها بوجود آمده هستیم. شش سالی می شود که مستقل هستیم و طی این مدت نمی توان معجزه کرد. اما اکنون در حال ساخت پایه و مبنایی مستحکم و پرثبات برای کوزوو هستیم.»(سیل بی خانمانان و گرسنگان کوزووئی که در یوگسلاوی زندگی عادی داشتند به پاس "مبارزه علیه فساد" توسط رهبر مافیائی کوزوو سرازیر آلمان شده است-توفان).

در این اظهار نظر نیز که وعده سر خرمن است ماهیت مافیای در قدرت که مخبر از آن به عنوان  "جرایم سازمانیافته" سخن می راند معلوم می شود. هم مخبر و هم آقای تاچی می دانند که سراپای این تکه خاک را مافیا در دست دارد و تبهکاری و فساد مانند قانقاریا سراپای این موجود مصنوعی را فرا گرفته است. دلداری های آقای تاچی بیشتر برای رد گم کردن و زمان خریدن است. وی مورد تائید امپریالیسم آلمان است و به پاس دست نشاندگی آنها حق فرار از تعقیب قضائی را دارد.

انتخابات در کوزوو

هاشم تاچی در ادامه ابراز امیدواری کرد حزب دموکرات کوزوو حزب متبوعش پیروز انتخابات سال ۲۰۱۴ باشد.

موضع تاچی درباره اتهامات مطرح شده علیه وی و اعضای حزبش

نخست وزیر کوزوو در پاسخ به سئوال خبرنگار یورونیوز مبنی بر اینکه آیا تاکنون او شخصا مجبور به ارتکاب قتل شده است می گوید: «مبارزه ما جنگی برای پیروزی کوزوو بود نه برای به قتل رساندن مردم.» وی در ادامه می گوید: «ما با قدرت از نیروهای سرمایه گذار و نهادهای جمهوری کوزوو حمایت می کنیم. اطمینان زیادی به دستگاه قضایی داریم و چیزی برای پنهان کردن هم نداریم. باید تصریح کنم همانطوریکه پیشتر این موضوع را مطرح کردید من پشت هیچ دستور و یا عملیاتی که بر ضد قوانین و قواعد بین المللی باشد نبوده ام. بله ما قوانین اسلوبودان میلوسوویچ را زیر پا گذاشتیم زیرا آنها قوانین عادلانه ای نبودند بلکه قوانینی برای سرکوب، نسل کشی و تبعیض نژادی بودند. به همین خاطر به دستگاه قضایی تکیه داریم و اطمینان کاملی به آن داریم. و در نهایت به همکاری خود با دادگستری ادامه می دهیم. »

موضع آقای تاچی درباره اتهام قاچاق اعضای بدن انسان که متوجه اعضای ارتش آزادی بخش کوزوو است: «این موضوع را با اعتقاد درونی می گویم. اولین بار این موضوع را در گزارش دایک مارتی دیدم. هرگز نمی توانم باور کنم که کسی مرتکب این عمل شده باشد. هیچگاه در زندگی ام نمی توانم باور کنم که یک سرباز آزادی بتواند مرتکب چنین عملی شود. اما باید به دستگاه قضایی فرصت، فضا و امکانات لازم را بخشید تا بتواند نسبت به شفاف سازی این شک و تردیدها اقدام کند. من نمی توانم این داستانهای تخیلی را باور کنم، هیچ کسی آنها را باور نمی کند. هیچ کس نمی تواند مرتکب این اعمال شود و اعتقاد دارم که این اعمال اتفاق نیافتاده است.»(تمام تاکیدات بدون زیر خط از توفان است).

همین چند نکته در بالا که آقای تاچی مرتب در تکذیب آنها سخن می راند گواه آن است که این نخست وزیر دست نشانده تا به چه حد منفور و مشکوک است و با چه قدرت نظامی و تبلیغاتی دروغین دول غربی این هیولا را در "کوزوو" بر سر کار نگاه می دارند. تبهکاری سازمانیافته در کوزوو به فروش اعضاء بدن انسان و آنهم انسانهائی که می ربایند مشغول است. مردم سابق یوگسلاوی و سیل گرسنگان "کوزووئی" امروز هم قربانی تبلیغات ریاکارانه امپریالیستها هستند. آنها این مردم را به این روز انداخته اند و حال به جای حمایت و یاری به آنها با قهر دولتی و تروریستی آنها را به "کوزوو" بر می گردانند تا در گرسنگی خویش نابود شوند. هیچ وجدان بیداری در فضای فاشیستی خلق شده در اروپا برای حمایت از اقلیت مسلمان چه برسد به مسلمانان کوزووئی وجود ندارد. ایرانی های خود فروخته در اپوزیسیون در توجیه جنایات بر ضد مردم مسلمان "کوزوو" نیز مقصرانه با تبلیغات دولت جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران و امپریالیستهای غربی همآوا گردیدند. بالکان آبستن بحرانهای جدیدی است که امپریالیستها با کوربینی نمی توانند مانع رشد مبارزه خلقها شوند. در اینجاست که نقش تعیین کننده یک حزب کمونیستی و رهبر مبارزات مردم برای رهائی ملی و طبقاتی روشن می شود.

 

 

بر گرفته از توفان شماره 180 اسفند ماه 1393مارس  سال 2015،

 ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

وبلاگ های مرتبط به حزب

توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

ظفر سرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

کارگر آگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

 سایت کتابخانه اینترنتی توفان

 http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts