بیست و چهارمین گردهم­آئی سراسری کنفرانس بین­المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست– لنینیست( ICMLPO)

به کارگران و خلقها،

به انقلابیون و کمونیستها،

در مکزیک، ما سالگرد پایان جنگ جهانی اول را گرامی می­داریم، جنگی که خسارت جدی  برای بشریت ببار آورد  و همچنین در آن اولین انقلاب پرولتری، انقلاب  کبیر اکتبر، به پیروزی رسید. ما در مکزیک دویست سالگی تولد کارل مارکس،  آموزگار بزرگ پرولتاریا، را جشن می­گیریم.

 بیست و چهارمین گردهم­آئی سراسری کنفرانس بین­المللی احزاب و سازمانهای مارکسیستی-لنینیستی کار خود را با موفقیت به پایان رساند. وضعیت بین­المللی مورد ارزیابی قرار گرفت و مسئولیت­ها و وظایف کارگران، خلقها و جنبش­های انقلابی مشخص شد. ما در باره کار در مسائل مهم احزاب و سازمان­های متشکل در کنفرانس بین­المللی به بحث پرداختیم، به تعهدات و وظایف اشاره نمودیم، و دورنمای پیشروی آنرا مورد تایید قرار دادیم.

تشدید تناقضات درونی نظام سرمایه­داری امپریالیستی موجب حاد شدن بحران عمومی سرمایه­داری - بحران اقتصادی، سیاسی،  در روبنا و زیربنای اجتماعی– شده است،  نظام سرمایه­داری را تکان داده، بر روی میلیون­ها کارگر و خلقها و ملتهای تحت ستم و کشورهای وابسته تاثیر گذاشته و ویرانی طبیعت و محیط  زیست را عمیقتر کرده است.

هرج و مرج در تولید، رقابت بین انحصارات و قدرت­های امپریالیستی، رشد بیش از حد بدهی­های خارجی، تجارت نابرابر، جنگ تجاری مابین امپریالیستی، غارت منابع طبیعی، به­جیب سرمایه­دار ریختن ارزش اضافی تولید شده توسط میلیون­ها کارگر، اقدامات یک جانبه  آمریکا در مورد سیاست­های مالی و پولی، توسعه سریع علم و فناوری، کامپیوتری کردن سیستم­ها، اینترنت، بکارگیری آدمک­ها و هوش مصنوعی، ظهور بحران اقتصادی جدیدی را  در ابعاد و عمق بیشتری نسبت به بحران اقتصادی سال 2008  پیش بینی می­کنند، بحرانی که که تاثیر جدی بر روابط اجتماعی و سیاسی خواهد داشت.

ویرانی طبیعت و محیط زیست، تغییرات آب و هوایی ناشی از بهره برداری نامعقول و تاراج منابع طبیعی توسط انحصارات سرمایه­داری و کشورهای امپریالیستی، پیوسته رو به تزاید است.

درگیری­هائی جدی که  بین قدرت­های امپریالیستی صورت می­گیرد، گسترش و نمایش آماده سازی جنگی در همه قاره­ها و مناطق، تشدید مسابقه تسلیحاتی که اکثر کشورها در آن درگیر می­باشند، نظامی­سازی اقتصاد و جامعه، دیر یا زود منجر به  تقسیم  مجدد جهان خواهد شد. تقابل میان کشورهای امپریالیستی، عمدتا بین ایالات متحده آمریکا  و روسیه، بین ناتو و چین، در درگیری­های نظامی که  خون مردم خاورمیانه و آفریقا را بزمین می­ریزند و به تصادمات در دیگر نقاط جهان دامن می­زنند، متبلور می­شوند. فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا نسبت به ایران موجب پا گذاشتن بر حق حاکمیت و منافع و حقوق مردم آن می­گردند. در یمن، عربستان سعودی برای منافع اقتصادی و سیاسی خود با حمایت آمریکا، مسئول تخریب و نسل کشی است. این سیاست مردم و کشور یمن را بویرا­نی کشانده است.

از سوی دیگر تضادهای میان امپریالیستها نیز در جنگ تجاری میان چین و آمریکا  و در نزاع  برسر بازار و مناطق استراتژیک و در تهاجم سرمایه­های چینی به  همه قاره­ها عیان می­شوند.

قدرتهای امپریالیستی دخالت خود در همه کشورهای وابسته را تشدید می­کنند. آنها غارت و تخلیه  منابع طبیعی را تبلیغ کرده زنجیرهای  ستم را  ضخیمتر می­نمایند. ویرانی و تجاوز جهت استثمار و غارت کشورهای وابسته و کسب سود مافوق در ذات امپریالیسم نهفته است. هیچ کشور امپریالیستی نمی­تواند دوست خلقها باشد.

ده­ها هزار نفر، مرد و زن و کودک، به دلیل ویرانی کشورهای جنگ زده­شان، بخاطر سرکوب توسط دولت­شان، و بعلت  فقرو بدبختی، جلای وطن کرده و در آسیا، اروپا، آفریقا و آمریكای لاتین به امید یافتن فرصتی برای زندگی هستند. این انسانهای بی­گناه  مورد حمله سیاست­های خارجی­ستیزانه، ملی­گرایانه و نژادپرستانه امپریالیسم و ​​ارتجاع  قرار می­گیرند. دونالد ترامپ خصوصیات ارتجاعی، خارجی ستیزی و پرخاشگرانه خود را نسبت به مهاجران بنمایش می­گذارد.  

مردم فلسطین قهرمانانه در برابر تجاوز وحشیانه امپریالیسم یانکی و صهیونیسم اسرائیل  که هزاران غیرنظامی را می­کشند مقاومت می­کنند؛ این مبارزه نشانه­ای از عزم راسخ آنها برای دفاع از زندگی و حق حاکمیت در سرزمین خودشان است. آنها همبستگی و حمایت نیروهای مترقی جهان را کسب کرده­اند. ما مارکسیست لنینیست­ها قویا از آرمان فلسطین حمایت می­کنیم.

روی کار آمدن دولت ترامپ درآمریکا و انتخاب جاییر بولسونارو در برزیل شواهدی هستند بر شکست و گندیدگی  رفرمیسم، دموکراسی بورژوایی و سیاست­های سوسیال دموکراسی که توسط امپریالیسم و ​​بورژوازی دنبال می­شوند. این دولتها به منظور حفظ و تقویت سلطه خود، به­طور فزاینده­ای به سیاست­های ارتجاعی، خارجی­ستیزی، و ملی­گرایی متوسل می­شوند، و در بعضی کشورها رژیم­های دست راستی افراطی، اقتدارگرا، شبه فاشیستی و یا علنا  فاشیستی بر سر کار آمده­اند.

طبقه کارگر، جوانان، خلقها و بخش­های دموکراتیک جوامع که از آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و اتحادیه­های کارگری دفاع می­کنند در مقابل گرایشات ارتجاعی و فاشیستی که ممکن است نهایتا به استقرار فاشیسم منجر شود، قد علم کرده­اند.

سیستم سرمایه­داری و نهادهای بورژوایی درگرداب فساد و  دزدی اموال عمومی که یک منبع انباشت برای آنها شده است ،غرقند. افشاء فساد و اقدام علیه برخی از مفسدین منجر به برداشتن نقاب از ماهیت عقب­مانده و گندیده سرمایه­داری گردیده است. در مبارزه علیه فساد  در برخی از کشورها و دربعضی از موارد، بسیج­های مردمی وسیع منجر به بحران  سیاسی و تغییرات در دولت­های بورژوایی شده است.

سیاست­ها و اقدامات بورژوازی و انحصارات علیه طبقه کارگر، عامه مردم  و جوانان وعلیه خلق­ها و ملت­های تحت ستم در سراسر جهان مشاهده  می­شوند. اما این سیاستها به راحتی پیش­برده نمی­شوند بلکه با یک پاسخ توده­ای مواجه­اند .

در چندین کشور و در همه قاره­ها، در مخالفت با هزینه بالای زندگی، قیمت بالای مسکن، و مالیاتهای جدید، اعتصابات وسیع و قاطع وهمچنین بسیج کارگران برای درخواست ثبات در کار در مخالفت با انعطاف پذیری کار در حال گسترش­اند. قاطبه مردم، بویژه جوانان در تظاهرات خیابانی خواهان آزادیهای مدنی و رعایت حقوق بشر هستند. زنان شجاعانه برعلیه  ظلم و ستم و تبعیض  دست به اعتراض می­زنند ؛ زنان در روز 8 مارس گذشته در  تعداد قابل ملاحظه­ای از کشورها  یک اعتصاب بین­المللی را تدارک دیدند.

گرچه توسعه جنبش­های کارگران و مردم تجلی پایداری دارد، اما آنها به­طور سراسری انجام نگرفته­اند؛ آنها هنوز در سطح بین­المللی پراکنده و جدا هستند. با این حال، آنها بیانگر این حقیقت­اند که نیروهای انقلاب اجتماعی یعنی جنبش کارگران، دهقانان، تهی­دستان، جوانان، زنان، ملت­ها و خلقهای سرکوب شده دارای توان بالقوه هستند و چشم انداز توسعه جنبش انقلابی کارگران و مردم را نوید می­دهند.

کارگران و جوانان باید به مخالفت با جنگ امپریالیستی و جنگ­های تجاوزگرانه و مسابقه تسلیحاتی برخیزند، آنها باید به اردوی دفاع از صلح و حقوق سیاسی و صنفی بپیوندند. این جنبش باید بخش­های دموکراتیک وسیعی از جوامع را در برگیرد وبه یک پرچم بین­المللی تبدیل شود، همانند پرچمی که ما کمونیست­های مارکسیست لنینیست برای انجام وظیفه انترناسیونالیسم پرولتری خود در دست داریم.

دفاع از آزادی­های دموکراتیک، دفاع ازحقوق مردم و حقوق بشر- خواست بخش کلان و دموکراتیک و مترقی جوامع - مخالفت با مواضع ارتجاعی و فاشیستی و مبارزه مستقیم با فاشیسم- خواست فعلی کارگران و جوانان-  جملگی بیانگر مبارزه علیه سرمایه­داری و امپریالیسم  و در راستای نیل به  انقلاب و سوسیالیسم هستند. ما مارکسیست لنینیست­ها، مبارزان  پیگیر با فاشیسم و ​​امپریالیسم هستیم، ما در ساختن جبهه  دموکراتیک و ضد فاشیستی هم  در سطح ملی و هم در سطح بین­المللی فعالانه شرکت داریم.

مبارزه با سلطه امپریالیستی، وظیفه تاریخی خلقها، ملت­های تحت ستم، و نیروهای دمکراتیک است، وظیفه وقفه ناپذیر کمونیست­ها دامن زدن به این مبارزات در همه کشورها است. ما کمونیستها  آنرا به نحوی مصمم به پیش می­بریم.

حق تعیین سرنوشت ملتها موضوع روز است. این مسئله در چند قاره و در درون کشورهای مختلف، در مبارزه ضد استعماری و مخالفت با سیاست­های نواستعماری مشاهده می­شود. ما حمایت و همبستگی خود را با آن بار دیگر اعلام می­داریم.

ما انقلابیون پرولتری متشکل در کنفرانس بین­المللی احزاب و سازمان­های مارکسیستی-لنینیستی اراده خود برای تقویت احزابمان را اعلام داشته و برای وحدت کمونیستها تلاش می­کنیم.

سرمایه­داری و امپریالیسم شکست نا پذیر نیستند. اتحاد و مبارزه کارگران و ملتها، نگرش سازنده و پیگیر کمونیست­ها و دیگر انقلابیون، زنجیره امپریالیسم را در ضعیف­ترین حلقه خود در هم خواهد شکست.

علیه سیاست جنگ افروزی امپریالیسم و ارتجاع!

برای دفاع از آزادی و آزادی­های عمومی، علیه ارتجاع و فاشیسم!

تجاوز امپریالیستی علیه ملت­ها وخلقهای­های تحت ستم را متوقف کنید.!

کوشش در  جهت اتحاد و مبارزه  کارگران، مردم، و نیروهای دموکراتیک ومترقی جهان!

زنده باد انقلاب و سوسیالیسم!

مکزیک، نوامبر 2018

24 امین نشست سراسری کنفرانس بین­المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست -  لنینست، ICMLPO

ترجمه و تکثیر از حزب کار ایران ( توفان)

احزاب برادر متشکل در کنفرانس احزاب و سازمانهای مارکسیستی- لنینیستی:

حزب کمونیست کارگران تونس، حزب کار ترکیه، حزب کمونیست کارگران دانمارک، حزب کمونیست کارگران فرانسه، تشکیلات برای بازسازی حزب کمونیست کارگران آلمان، پلاتفرم کمونیستی نروژ، تشکیلات برای احیای حزب کمونیست یونان، حزب کمونیست پرولتاریای ایتالیا(پلاتفرم کمونیستی)، حزب کمونیست اسپانیا(مارکسیست- لنینیست)، حزب کمونیست کار دومینیکن، حزب کمونیست مکزیک(مارکسیست- لنینیست)، حزب کمونیست کلمبیا(مارکسیست- لنینیست)، حزب کمونیست انقلابی ولتا(بورکینو فاسو)، حزب کمونیست شیلی(عمل پرولتری)، حزب کار ایران(توفان)، حزب کمونیست انقلابی بولیوی، حزب کمونیست اکوادور(مارکسیست- لنینیست)، حزب کمونیست انقلابی برزیل، حزب کمونیست ونزوئلا(مارکسیست- لنینیست)، حزب کمونیست بنین، حزب کمونیست آلبانی، حزب کمونیست توگو، جبهه کارگران پاکستان، راه دمکراتیک مراکش، حزب کمونیست انقلابی ساحل عاج، حزب کمونیست پرو (مارکسیست لنینیست)، دمکراسی انقلابی هندوستان.

 

بر گرفته از توفان شـماره 227 بهمن ماه 1397ـ فوریه سال 2019

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

 http://kanonezi.blogspot.se/

 وبلاگ کارگر آگاه

 http://www.kargareagah.blogspot.se/

  سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

 توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan