برخوردی تاریخی- سیاسی به وضعیت حقوقی دریایِ مازندران(1)

 

مقاله­ای که از نظر خوانندگان توفان می­گذرد در سال 1386 زمانی که برای نخستین­بار مسئله بررسی وضعیت حقوق دریای (خزر؛ کاسپین؛ مازندران) مطرح شد از جانب حزب کار ایران(توفان) به­رشته تحریر درآمد. از آنجا که مجددا این بحث داغ شده است حزب ما لزوم طرح مجدد مسئله را برای یادآوری و روشن شدن بهتر مشاجرات احساس می­کند. ما این سند را در چند شماره مسلسل توفان به اطلاع شما می­رسانیم. (بر گرفته ازتوفان شماره  93  آذر ماه  1386  ارگان مرکزی حزب کارایران)

 

امپریالیستها و ایران

 

سلف قرارداد خائنانه 1919 قرار داد 1907 منعقده بین بریتانیا و امپراتوری تزاری روسیه بود که ایران را به دو منطقه نفوذ بدل کرده بودند. منطقه بی طرف مرکز نیز توسط روسها در سال 1915 در مقابل وعده انگلیسها که پس از خاتمه جنگ جهانی اول بغازهای داردانل را در اختیار روسها بگذارد به انگلیسها واگذار شد. سرنوشت میهن ما همواره با دخالتهای بی شرمانه استعمار گران و امپریالیستها عجین بوده است. اجانب با دخالت سلطه جویانه در ایران و حمایت از رژیمهای خود فروخته توانسته اند به کشورما صدمات جبران ناپذیر وارد کنند. مبارزات مردم ما از جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت هموراه یک لبه تیزش متوجه دخالت بیگانگان بوده است. امپریالیستها و بویژه امپریالیست انگلیس و تزاریسم روسیه در زد و بند با یکدیگر برای بلعیدن ایران نقشه می کشیدند. مرو و خوارزم طی قرارداد ننگینی در سال 1289 ه. ش. به روسیه واگذار شد. در طی دو قرار داد گلستان در 1813 و ترکمانچای در 1828 سرزمینهای قفقاز و ماوراء آن از جمله گرجستان، باکو، گنجه، ایروان و قره باغ در اثر بی لیاقتی حکومت مذهبی و خرافاتی قاجار به تزارها واگذار شد. در زمان انقراض قاجاریه که جنبشهای انقلابی بر ضد قراردادهای استعماری در خطه شمالی ایران زمین سرکشیده بود استعمار انگلستان رضا خان قلدر و نوکر صفت را بر سر کار آورد تا با سرکوب نهضت آزادیبخش ایران و دادن نفت ایران با تمدید قراداد دارسی به امپریالیسم انگلستان مرزهای جنوبی ایران را به مرکز دسیسه و توطئه بر ضد حکومت جوان سوسیالیستی شوروی بدل کند. دخالت امپریالیستها در ایران مانع پیروزی مردم ایران در ملی کردن صنعت نفت خود شد و شاه خائن پس از کودتای خائنانه 28 مرداد قرارداد ننگین کنسرسیوم را بر ضد مصالح ملت ایران تمدید کرد و به امپریالیستها که سالها نفت ایران را به معنای واقعی کلمه می دزدیدند و با لوله های مخفی انتقال نفت بدون نظارت به بصره می بردند خسارت داد. امپریالیستها از ترس اینکه در اثر استمرار انقلاب ایران و تعمیق آن رهبری انقلاب از دست نیروهای ارتجاعی مذهبی بدست نیروهای انقلابی بیفتد شاه دست نشانده را بردند و به ارتش توصیه کردند که بدون مقاومت به خمینی تمکین کند تا روند انقلاب بریده شود و سرکردگی مذهبیون برای مبارزه با کمونیسم تقویت و تامین شود. وقتی که خمینی به لگد زدن مشغول شد صدام حسین را با موشکها و گازهای سمی اش با رضایت رونالد رامزفلد و همه امپریالیستها به جان مردم ایران انداختند و در رسانه های گروهی خویش مانع شدند تا مردم جهان از این جنایات ضد بشری مستحضر شوند. آنها کوچکترین قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل بر ضد این جنایات ضد بشری به تصویب نرساندند. تاریخ مبارزه مردم ما با امپریالیسم ستیزی عجین گشته است. کسانیکه از تجربه تاریخ ایران نمی آموزند و خائنانه به نفی واقعیت و ماهیت امپریالیسم مشغولند فقط می توانند ریگی در کفش داشته باشند.

 

   

لرد کرزن(Curson) وزیر خارجه ی انگلیس در گزارش محرمانه ی نهم اوت 1919 به کابینه دولت متبوع خود می نویسد: “یکسال پیش یک سیاستمدار ایرانی بنام وثوق الدوله که طرفدار منافع انگلیس است رئیس الوزراء شد. ما بوزیر مختار خود در تهران دستور دادیم قراردادی با دولت ایران منعقد سازد تا منافع انگلستان در آن خطه ی عالم محفوظ بماند ...“.

 

 

با این قرار داد ننگین که رضا شاه موافق آن بود ایران به یک مستعمره انگلستان بدل شد. در حالیکه مبارزه مردم ایران بر ضد قرار داد ارتجاعی و امپریالیستی 1919 اوج می گرفت و قوای قزاق رضا خان در کنار انگلیسها علیه مبارزه استقلال طلبانه مردم ایران در خطه شمال به قتل و غارت مشغول بود انقلاب روسیه و بتدریج قدرت گرفتن بلشویکها در منطقه قفقاز نیروهای استعمار انگلیس را که در شمال ایران به اخلالگری و دخالت در امورِ روسیه مشغول بودند و بر ضد دولت جوان شوروی دسیسه چینی می­کردند به عقب نشینی وادار می کرد.".. ادامه دارد

 

 

بر گرفته از توفان شـماره 224 آبان ماه 1397ـ نوامبر سال 2018

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران(توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

 http://kanonezi.blogspot.se/

 

 وبلاگ کارگر آگاه

 http://www.kargareagah.blogspot.se/

  سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

 توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan