راهکار هواداران تجاوز به ایران را بیاثر سازیم

مانع از بروز جنگ و نابودی ایران گردیم

به مجردی که تهدیدات ترامپ و نتانیاهو جدی شدند، ایرانیانی که هوادار تجاوز به ایران و تائید تحریمهای ضد بشری اجانب هستند با شعار تبلیغاتی "مبارزه" در دو جبهه، برای فریب مردم ایران به میدان آمدند. شعار آنها این است که هم رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم، هم تحریمهای ضد بشری را تائید کنیم و هم با آمریکا و اسرائیل "مبارزه نمائیم"!!؟؟. حرف واقعی آنها ولی این است که چگونه از این "فرصت طلائی" به دست آمده برای همدستی با آمریکا و اسرائیل در سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی استفاده کنیم. راهکاری که آنها در آستانه تجاوز به ایران برگزیدهاند بسیج ایرانیان برضد رژیم جمهوری اسلامی و کشاندن آنها به جلوی سفارتخانههای ایران است تا جنایات رژیم جمهوری اسلامی- نه جمهوری سرمایهداری اسلامی- و نفرت مردم از آنها را بهانه نمایند تا تجاوز امپریالیسم و صهیونیسم به ایران را توجیه کنند. وظیفه این ستون پنجم ایجاد فضای سیاسی مناسب و لازم در میان افکار عمومی جهان است تا کسی به مقابله با تجاوز آمریکا برنخیزد و بپندارد تجاوز آمریکا به ایران مظهر مجسم تحقق حقوق بشر است. این ایرانیان خودفروخته در برلن به رهبری مجاهدین و دولتمردان سیاسی آمریکا به نمایشات اعتراضی و تشویق برای تجاوز به ایران پرداختند و همین عمل را سلطنت طلبان و مریدان منصور حکمت اسرائیلی در استکهلم به انجام رساندند. این سیاست تخریب در مبارزه ضد جنگ هنوز هم ادامه دارد.

حزب کار ایران(توفان) با شعار دستها از ایران کوتاه باد و تعیین سرنوشت خلق ایران باید به دست مردم ایران صورت پذیرد و نه قوای نظامی خارجی، با کمیته هماهنگی کنفرانس احزاب و سازمانهای برادر مارکسیست لنینیست تماس گرفت و به یاری آنها در سراسر جهان نظریات ضد جنگ خود را منتشر نمود. از آن گذشته با تشکیل نشستهائی با رفقای کمونیست آلمان زمینه یک مبارزه ضد جنگ و تحریم بر ضد مردم ایران را فراهم نمود. رفقای ما در نشست "جنگی نباید علیه ایران صورت پذیرد" با شرکت 80 نفر از سازمانهای ضد جنگ در آلمان شرکت کردند و با انتشار بیانیه و انجام آکسیونهای متعدد، در این کارزار ضد جنگ سهیم گردیدند. همه این سازمانهای مترقی از ماهیت رژیم جمهوری اسلامی با خبرند ولی هرگز نمیتوانند بپذیرند که به بهانه ماهیت ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی، حقوق ملل که سنگ بنای جامعه جهانی و دستآورد دو جنگ جهانی میباشد لگد مال شود. فعالیتهای حزب کار ایران(توفان) در این زمینه ادامه دارد. حزب ما در عین افشاء امپریالیسم و صهیونیسم، راهکارهای موذیانه همدستان ایرانی و ستون پنجم آنها را افشاء می کند. یا باید برای جلوگیری از جنگ و محکومیت تحریم مبارزه کرد و یا باید همدست امپریالیستها شد و در صف متحد مجاهدین، سلطنت طلبان، سازمان "فدائیان" اقلیت، احزاب "کمونیست" کارگری اسرائیلی و تجزیه طلبان کُرد قرار گرفت. راه دیگری وجود ندارد.

برگرفته از توفان شـماره 235 مهر ماه 1398ـ سپتامبر سال 2019

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

وبلاگ کارگر آگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan