مستخرج از ویژه نامه توفان در باره موضعگیری حزب

رویزیونیستی توده ایران پیرامون توافقنامه ننگین لوزان

روح بیانیه حزب رویزیونیستی توده ایران در مورد حق قانونی ایران در مسئله هسته ای

در برخورد به این سند و سایر انتشارات حزب رویزیونیستی حزب توده ایران نباید خود را سرگرم نقل قول ها، پرگوئی ها، بیانات کلی و نامشخص که بیانگر هیچ چیز نیستند، نمود. باید چکیده و روح مسایل مندرج در این اسناد را دریافت تا بتوان با دانائی و روشنی در مورد آنها داوری کرد. هنر رویزیونیستها در این است که با عبارات شبه کمونیستی و قابل تفسیر سخن می گویند و خواننده را در آخر کار بدون رهنمود عملی حیران بر جای می گذارند تا تحت تاثیر القائات آنها باقی بماند. حزب رویزیونیستی توده ایران خواهان توافق ایران با کشورهای 5+1 است و این توافق را در خدمت تفاهم و صلح جهانی ارزیابی می کند، ولی در عین حال منتقد موافقتنامه لوزان نیز می باشد و آنرا شکست و تسلیم ایران می نامد. البته خودِ ولی فقیه نیز در سخنرانی اخیرش اساس این توافقنامه را مورد پرسش قرار داده است. ولی در اظهار نظریات حزب رویزیونیستی توده ایران خواننده درک نمی کند که خود این حزب چه سیاست مستقلی را در این زمینه نمایندگی می کند. خودش در مورد تحقق حق مسلم ایران در عرصه بهره وری از انرژی هسته ای صلح آمیز چه سیاستی را اتخاذ کرده است. خودش در مورد نابودی صنایع نظامی ایران از جمله موشکهای بالستیک و یا هواپیماهای بی سرنشین و یا در عرصه سیاست خارجی ایران در همکاری رژیم جمهوری اسلامی با نیروهای سیاسی هوادار ایران در منطقه در لبنان، فلسطین، سوریه، افغانستان و یا عراق، بحرین، یمن و یا با ممالک آمریکای لاتین نظیر ونزوئلا، کوبا، بولیوی و... چه نظری را تبلیغ و نمایندگی می کند. حزب رویزیونیستی توده ایران از اظهار نظر مشخص فرار کرده و در پشت عبارات کلی و بی ضرر که ما خواهان "حفظ منافع ملی" ایران هستیم پنهان می شود. ما هیچ خائنی را نمی شناسیم که با این جمله مخالفت کند. صحبت فقط بر سر این است که منافع ملی ایران بطور مشخص کدام اند. روح بیانیه حزب رویزیونیستی توده ایران در همین کلی گوئی های عوامفریبانه و به نفع امپریالیسم و در نفی منافع ملی ایران پنهان شده است. در این که رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و نه آنطور که حزب رویزیونیستی توده می نماید "رژیم ولایت فقیه" برای حفظ بقاءاش به هر خیانتی تن در دهد، جای شگفتی نخواهد بود، این ننگ همیشه دامن حکومتهائی را که از مردمشان بیشتر می ترسند تا از بیگانگان و برای استقلال و آزادی کشور به توده خلق تکیه نمی کنند و از امپریالیستها دریوزگی می نمایند، خواهد گرفت. ولی حزب رویزیونیستی توده ایران باید روشن کند که در شرایط برخورد عامرانه امپریالیستها با زبان تهدید و گلوله، با فشار و اجرای تروریسم دولتی برای نقض آشکار حق مسلم ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، در اِعمال زورگویانه سیاست خارجی مورد تائید آمریکا در منطقه، خودش چه سیاست، پیشنهاد و رهنمودی برای مردم ایران دارد. مقاومت یا تسلیم خفتبار؟ .

نشستن میان دو صندلی و پرگوئی بیش از حد، و آسمان و ریسمان بهم بافتن و در جستجوی تناقضات بیانیه های دو طرف بر آمدن و آنها را همراه با تاریخچه شان بازتاب دادن، گرد و خاک کردن، برای پر کردن صفحات تنها برای فریب اعضاء حزبشان "خوب" است، ولی به درد مبارزه اجتماعی نمی خورد. حزب رویزیونیستی توده چنین جلوه می دهد که گویا امپریالیستها خواهان انعقاد یک توافقنامه منصفانه با ایران هستند و لذا آنها به عنوان منتقد وسط میدان می پرند تا شرط انصاف را رعایت کنند. در حالیکه امپریالیستها خواهان مستعمره کردن ایران هستند و این را بارها و بارها امپریالیسم آمریکا با تنظیم سیاست راهبردی امپریالیستی اش که ایران را بخشی از حریم امنیتی آمریکا!!؟؟ تعریف کرده، اعلام نموده است. توافقنامه هسته ای کنونی از این منظر برای غرب فاقد ارزش است. این توافقنامه آغاز طرح مطالبات بی پایان جدید آنهاست. کسی که امروز نیز هنوز به این دروغ دامن زند و یا چنین القاء کند که برنامه هسته ای ایران، جنگ افروزانه و تهدیدی برای جهان بوده است، و اضافه کند که رژیم ایران مشغول ساختن بمب اتمی است، یا نوکر بیگانه است و یا باید شارلاتان سیاسی باشد. حزب رویزیونیستی توده ایران در بیانیه خویش اعتقادات "راه گشای" خود را چنین بیان می کند: "حزب ما معتقد است که، همچنان که مبارزهٔ همه نیروهای مترقی با سیاست‌های مخرب و ماجراجویانه رژیم، در عرصهٔ داخلی و جهانی، سرانجام ولی‌فقیه و دولت برگماردهٔ او را به عقب‌نشینی وادار کرد، با ادامه دادن به این مبارزه و فشارها، باید به رژیم اجازه نداد که با مانورهای گوناگون بتواند همچنان به سیاست‌های مخرب و ماجراجویانهٔ یک دههٔ گذشته ادامه دهد و امکانِ رشد صلح‌آمیز اقتصادی و فن‌آوری کشور با مخاطره روبه‌رو کند.(همه جا تاکید از توفان است).

حزب تودهٔ ایران، خواهان صلح و رفعِ تشنج در منطقه، و درعین‌حال، دفاعِ اصولی از استقلال، حق حاکمیتِ ملی، و حقوقِ طبیعیِ مردم میهن‌مان در تعیینِ سرنوشت‌شان است." نقل از سند بیانیهٔ حزب تودهٔ ایران: دربارهٔ توافقِ ایران و کشورهای "۵ به‌علاوهٔ ۱"  یکشنبه، 16   فروردين 1394).

بیائیم پوسته متناقض و کلی گوئی های حزب رویزیونیستی توده ایران را بدور افکنیم تا بفهمیم که راه حل حزب رویزیونیستی توده ایران به چه قرار است. عبارات آنها با واژه "عقب نشینی" رژیم به جای خیانت رژیم شروع می شود. روشن است که هر "عقب نشینی" الزاما ارتجاعی و ضد انقلابی و به ضرر مصالح ملی ایران نیست. در جنگ می شود عقب نشینی و یا پیشروی کرد، ولی امضای سند تسلیم، نامش "عقب نشینی" نیست، تسلیم است. حتی ولی فقیه نیز از عقب نشینی و "نرمش قهرمانانه" سخن می راند. پس بحث بر سر "عقب نشینی" نیست بر سر ماهیت این "عقب نشینی" تسلیم طلبانه است. از این گذشته این خیانت ملی تحت نام "نرمش قهرمانانه"، هرگز محصول مبارزات مردم و سازمانهای سیاسی مترقی نبوده و نیست، محصول ترس رژیم از سرنگونی خود بدست مردم ایران و یافتن پشتیبانان جهانی ارتجاعی بوده است. مردم ایران و همه نیروهای ملی و مترقی مخالفت خویش را با این تسلیم طلبی، بر خلاف دروغ بزرگ و تبلیغات رویزیونیستهای حزب توده ایران ابراز داشته اند. مردم ایران از انعقاد این خیانت نامه شادمان نیستند، نگران و خشمگینند. حضور سفارشی چند تا دست و پا کوبان هوادار انعقاد قرار داد جدید ترکمانچای از جانب آقای ظریف و رفسنجانی و دارو دسته آنها، بیان اراده مردم ایران نیست. فقط سازمانهای سیاسی مورد علاقه آمریکا و اسرائیل از این توافقنامه حمایت کرده و آنرا مثبت ارزیابی می کنند.

 این سخنان دو پهلو طبیعتا راه "عقب نشینی" حزب رویزیونیستی توده ایران را باز می گذارد. آنها از این هم پیشتر رفته مدعی می شوند که باید با ولی فقیه  در عرصه داخلی و جهانی مبارزه کرد تا وی عقب نشینی کرده و نتواند به سیاستهای "ماجراجویانه" خود برای ممانعت از استقرار صلح و رشد و شکوفائی اقتصادی و کسب فنآوری مدرن در ایران ادامه دهد. به سخن دیگر باید کاری کرد که رژیم جمهوری اسلامی در اثر "فشار از پائین" به سیاست "عقب نشینی" و خیانت ملی ادامه دهد. به این ترتیب همین شرکت در نشست لوزان و تسلیم شدن رژیم ولی فقیه ناشی "از مبارزهٔ همه نیروهای مترقی با سیاست‌های مخرب و ماجراجویانه رژیم، در عرصهٔ داخلی و جهانی.. و دولت برگماردهٔ او" بوده است. مضمون این عبارت پیچیده یعنی اینکه ما باید با رژیم ولایت فقیه مبارزه کنیم و وادارش نمائیم که از برنامه هسته ای در خدمت منافع آمریکا و اسرائیل و خواستهای گروه 5+1 دست بردارد، تا بدین ترتیب صلح آمریکائی-اسرائیلی مستقر شده و آنوقت بار تحریمهای اقتصادی از دوش مردم ایران برداشته شود تا وضع اقتصادی رونق یابد، ایران به فنآوری دست یابد و فشار غیر قابل تحمل از دوش مردم بر طرف گردد. سخنان حزب رویزیونیستی توده ایران روشن است. مسئولیت وضعیت کنونی در ایران، فقط و فقط رژیم ولی فقیه!!؟؟ است و نه امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل، نه تجاوز و زورگوئی و تروریسم و خرابکاری آنها در سراسر جهان و منطقه. نه تحریمهای ضد بشری و غیر قانونی. توگوئی قبل از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی تشنجی در منطقه وجود نداشته است و جنگی در منطقه رخ نداده است و تروری صورت نگرفته است. نه تجاوز به ظفار محصول روی کار آمدن جمهوری اسلامی است و نه جنگ شش روزه اسرائیل بر ضد ممالک عربی، نه اشغال فلسطین، نه اختراع القاعده و... هنر حزب رویزیونیستی توده ایران دگرگون جلوه دادن واقعیت ها و تحریف ماهیت استعماری خواستهای امپریالیستها و نه تنها در مورد مسئله هسته ای ایران است. وظیفه یک حزب کمونیستی روشن کردن ماهیت استعماری این قرارداد و اهداف راهبردی امپریالیستها در منطقه و در تامین امنیت اسرائیل به هر قیمت و مستعمره کردن ایران است.

وظیفه یک حزب کمونیستی افشاء دروغهای امپریالیستها و سازمانهای سیاسی خودفروخته ایرانی در مورد بمب اتمی موهومی ایران و تحمیل مصوبات و نظریات کنگره آمریکا به ممالک سراسر جهان به عنوان تحریمهای "جامعه جهانی" است. وظیفه کمونیستها افشاء تحریمهای غیر قانونی اتحادیه اروپاست که برای خودش نقش سازمان ملل متحد جدیدی را بنا کرده است. مذاکرات لوزان را باید در این متن مورد ارزیابی قرار داد. حزبی که به چشم مردم خاک بپاشد تا واقعیات را نبینند و تلاش کند اعضاء خود را فریب دهد حداقلش آنست که یک حزب رویزیونیستی و ضد انقلابی است.

بر گرفته از توفان شـماره 183خرداد ماه  1394ـ ژوئن سال 2015

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

 وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

 http://kanonezi.blogspot.se/

 وبلاگ کارگر آگاه

 http://www.kargareagah.blogspot.se/

  سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts