دخالت در "کار خدا" و دخالت در کار خدایان سرمایه

 

خواننده عزیزی در نامه ای پیرامون مقاله تغییر ساختار ژنتیکی که در شماره ۱۷۴ نشریه "توفان" انتشار یافته است، انتقاداتی را مطرح ساخته که هیأت تحریره "توفان" مفید دید برای رفع سوء تفاهم در مقام پاسخگوئی به آن و آنهم برای اطلاع عموم برآید.

این خواننده گرامی در آغاز نامه اش می نویسند: "اکثر دست آوردهای جدید و پیشرفت در علم، یک عده کثیری از انسانها را نگران می کند و با آن مخالفند و می خواهند به هر وسیله شده از پیاده کردن متد و روش های جدید جلوگیری شود. سابق بر این به قول قدیمی ها فقط طرفداران کلیسا و مساجد و سیناگوگها(کنیسا و یا کنشت عبادتگاه یهودیان ـ توفان) بودند که مردم را تحریک و تهییج می کردند، که به خیابانها بریزند و از این پیشرفت علم که به اصطلاح دخالت به کار خداست جلوگیری کنند. و سپس می افزاید: متاسفانه اکنون بعضی از گروه ها و دستجات هم به خاطر اینکه از قافله عقب نمانند و بگویند که ما هم در فکر سلامتی خلق ها هستیم، بدون فکر و ارزیابی عمیق با این جریلان های مد روز هم صدا می شوند.... (تکیه از توفان).

حزب ما با این روحیه خواننده "توفان" که ندا می دهد در صورت نیاز باید در خلاف جهت آب شنا کرد تا حقیقت پیروز شود کاملا موافقیم.

به دیده ما ولی مقایسه نظریات حزب ما با نظرات متعصبان مذهبی و یا حتی با نظریات احزاب سبز در اروپا، از جانب این خواننده عزیز توفان قدری با مایه کم لطفی همراه است.

حزب ما به مثابه یک تشکل معتقد به ماتریالیسم دیالکتیک و فلسفه مارکسیسم، هرگز نمی تواند مخالف پیشرفت علم و فن آوری مدرن باشد. ما باید اعتراف کنیم که در این حدود طبیعتا در کار خدا دخالت می کنیم و خواهیم کرد. حزب ما پیرو مکتبی است که با پیشرفت غول آسای علم و صنعت در عرض بیش از 30 سال در اتحاد جماهیر شوروی لنینی-استالینی توانست گوی سبقت را از همه کشورهای پیشرفته آن زمان برباید و شالوده ای را پی ریزی کند که مبتنی بر آن پیشرفتهای بعدی نیز مقدور شوند. حزب ما پیوسته با نیروهای ارتجاعی جامعه و نظرات نابخردانه ای که در برابر پیشرفت علم و صنعت مقاومت می کنند، مخالف بوده و هست.  حزب ما خواهان پیشرفت و تکاملِ علوم در کلیه عرصه ها بوده، هست و خواهد بود. جلوی پیشروی دانش بشری را هرگز نمی شود گرفت. تئوری شناخت مارکسیستی به این مقوله بارها پاسخ داده است. همه چیز در حال حرکت و تکامل است و در این تکامل تغییرات پدید می آیند و بشریت باید همیشه این تغییرات نامحدود و ابدی و دائمی را بررسی کند و بشناسد تا بتواند مهار طبیعت را در حد توانائی های خویش در دست گرفته از نیروی آن در خدمت بشریت استفاده کند. بدون تحقیق و بررسی شناخت به این وضعیت و بهره بری از آن مقدور نیست. مهم در این پژوهشها شناخت پدیده های طبیعی و توضیح در باره فلسفه وجود، کاستن از "قدرت لایتناهی پروردگار" و به خدمت گرفتن این دانائی ها برای حفظ بشر است. اگر این عامل مهم مورد توجه قرار نگیرد، آنگاه تکامل علوم در خدمت بشریت نبوده، بلکه در خدمت دشمنان بشریت و سرمایه داری منفعت جوست که به مصداق "بعد از مرگ من دنیا چه دریا و چه سراب" فعالیت می کند.  

حزب ما به گواه ارگانهایش پیوسته از پیشرفت تکامل علم و فن آوری در خدمت بشریت دفاع کرده است. در عین حال ما معتقدیم که گرچه بشر در نبرد با بسیاری از عوامل طبیعی قادر گشته است به مقام امروزی خود نائل آید، ولی وظیفه او حفظ محیط زیست با نگرش مسئولانه به آینده نیز می باشد. برای کمونیستها آینده بشریت مهم است و نمی خواهند مردم را به دنبال سراب بفرستند.

طبیعی است که برخی کوشش ها و فعالیت های علمی که به درستی هم انجام می گیرد و باید هم انجام گیرد، بشر را به دستآوردهائی می رساند که می توانند کاربرد بسیار خطرناکی داشته باشند. تکیه یک جانبه بر این خطرات برای ممانعت از پیشرفت، همان روشی است که دوست ما بدرستی انتقاد می کند که مورد سوء استفاده ارتجاع سیاه جهانی قرار گرفته و بشریت را با چماق تکفیر "دخالت در کار خدا" می هراساند. حزب ما "در کار خدا" دخالت نمی کند، ولی در کار خدایان سرمایه دخالت می کند و می خواهد به آنها دهانه زند تا مانع شود که پیشرفت دانش در خدمت سود و منفعت بدون حساب و غیر مسئولانه به کار گرفته شود. طبیعی است که کمونیستها این نوع فعالیت ها و آزمایشات علمی را برای پیشرفت علوم صنعتی، پزشکی، داروئی، کشاورزی و دامی... ضروری می دانند و تشویق می کنند، ولی آنها در عین حال می کوشند که بر عناصر مخاطره انگیز و مخرب جامعه و طبیعت به خاطر حفظ سلامتی بشر، رفاه و آسایش مردم و نیز حفظ محیط زیست چیره گردند. به دیگر سخن پیشرفت دانش از جمله دانش ژنتیک باید در عینِ پیشرفت برای نسل و نسل های آینده، شرایط زندگی را بهبود بخشد، نه اینکه منافع مشتی سرمایه دار طماع، زندگی مردم و محیط زیست را به خطر اندازند و سرمایه داران هم عین خیالشان نباشد که این "دخالت در کار خدا"، به چه بهائی برای بشریت تمام می شود. آنها در واقع بهای نابودی طبیعت را از نسلهای آینده می گیرند و به جیب امروز خود می ریزند. این است آن مسأله ای که مقاله تغییر ساختار ژنتیکی خواسته است همه جانبه با فاکت و مدرک بازگو نماید و جنبه های مورد سوء استفاده از جانب سرمایه داری را افشاء کرده و مردم را به مبارزه با این جنبه ها و سلطه مناسبات سرمایه داری بر دستآوردهای علوم بشری ترغیب و تشویق کند و نه این که کلیساوار گالیله را به محکمه بکشد و پیشرفت علوم را تکفیر کند.

اینکه خواننده عزیز ما اشاره می کند که: در زمان استالین کبیر هم کوششهايی در زمینه تغییر ساختار ژن سیب زمینی، غلات و پنبه انجام گرفته است، دال بر آن نیست که امروز به جنبه های منفی تغییر ژن اشاره نکنیم. اگر این علم با نظارت مردمی در خدمت بهبود زندگی بشر قرار گیرد، عملی است کاملا مثبت. امری که در جوامع سرمایه داری به علت سودجوئی کمتر میسر است.

از این زاویه و با توجه به موضوعی که می خواستیم مورد بررسی قرار دهیم باید به مقاله برخورد کرد. ولی یک پرسش برای پرتو افکنی به بحث هنوز مطرح است. برای مثال امروزه هر کس از مضرات بمب اتم و سلاح های هسته ای که وسیله کشتار جمعی هم می تواند باشد، مطلع است، هر کس می داند که نیروگاههای هسته ای می توانند به علت فقدان شرایط ایمنی مناسب و یا طرحهای نادرست ساختمانی فاجعه به بار بیاورند، ولی آیا می شود از این واقعیات نتیجه گرفت که باید از شکستن هسته ازت، شکستن هسته اتم و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و بهره جوئی از آن در دانش پزشکی چشم پوشید؟ اگر انسان از بلایای گازهای گلخانه ای و اینکه چه عواملی باعث بوجود آمدن آن می شوند، سخن به میان آورد، به مفهوم مخالفت با مزایای انرژی فسیلی و صنایع اتوموبیل سازی عمومی، هواپیما سازی و یا بنای کارخانجات و ... نیست؟ کسی نباید از ترس "خشم خدا" به عصر حجر رود، ولی باید قدرت بی حساب سرمایه داران و مناسبات سرمایه داری حاکم را که به سوء استفاده از این دانش بشری برای کسب سود حداکثر می شود، افشاء کند. دانش بشری باید با سرنگونی نظام جهانی سرمایه داری در خدمت آسایش و پیشرفت بشریت قرار گیرد. می توان دانه هایِ یکبار مصرفِ گندم، برای رفع گرسنگی در جهان تولید کرد، که این نشانه پیشرفت دانش بشری است و می توان نیز از همین دانه های یکبار مصرف، برای نابودی کشاورزی در جهان و انحصاری کردن تغذیه مردم و گرسنگی دادن به آنها با تعیین بهای انحصاری این بذور و داروهای مقتضی دفع آفات، به جنایت علیه بشریت دست زد، که شرکتهای بزرگ امپریالیستی این کار را می کنند و تاثیرش در هندوستان و آفریقا منجر به خودکشی های دستجمعی شده است. پیشرفت ماشین آلات، پیشرفت صنایع شیمیائی و... رشد نیروهای مولده که کمونیستها همواره از آن دفاع کرده اند، مشکل زا نیست، نوع استفاده از آن که به مناسبات تولیدی حاکم بر می گردد، تعیین کننده آن است که دانش بشری در خدمت مردم است و یا در خدمت ارتجاع. در این جاست که پیشرفت دانش باید به تغییر مناسبات اجتماعی منجر شود تا این تناقض بین بشر دوستی واقعی و تظاهر به بشر دوستی از میان برود.   

دوست ما به این اشاره می کند که تکنولوژی تغییر ساختار ژن مثل همه تکنولوژی های دیگر جنبه منفی و ضررهائی هم دارد که باید از اول... به آن توجه کرد و حتی الامکان جلوی آن را گرفت. (تکیه از ماست).

مقصود از نگارش مقاله تغییر ساختار ژنتیکی؟ نیز اشاره به همین جنبه های منفی و ضررهايی است که قرار است از اول به آن توجه شود و متأسفانه سرمایه داران نه تنها به آن توجه نمی کنند، بلکه با دیگرانی که به این جنبه ها اشاره می کنند، سر ستیز دارند.

مقاله ما نه تنها غارت بی مهابای سرمایه داران و بی خانمانی روستائیان را برملا می کند، بلکه نشان می دهد که سرمایه داری از انجام تحقیقات علمی که زیان بخش بودن شیوه استفاده از بذور تغییر ژن یافته همراه با بکاربست سموم خطرناک را ثابت می کند، سر باز می زند و در عین حال به لطایف الحیل جلوی انتشار برخی تحقیقات موجود را نیز می گیرد.

به دیده ما مهم این است که دانش بشری در خدمت کدام طبقه اجتماعی قرار می گیرد. طبیعی است که اگر دانش به خاطر کسب حداکثر سود در خدمت مشتی سرمایه دار قرار گیرد، آنوقت باید مردم را بر ضد مناسبات کنونی بسیج کرد و نشان داد خطر واقعی نه در تغییر ساختار ژن، بلکه در مناسبات تولیدی سرمایه داری حاکم است که باید به صورت بنیادی تغییر داد و سرمایه داری را سرنگون کرد. سوسیالیسم تنها راه پیشرفت دانش در خدمت بشریت را هموار می کند و با سیاست اقتصادی هدفمند و برای رفع نیازمندیهای مادی و معنوی انسان بشریت را مسئولانه به سوی زندگی مملو از رفاه و آسایش برای عموم می برد. در غیر این صورت بربریت و زمین سوخته باقی خواهد ماند.

 

بر گرفته از توفان شماره   175 مهر ماه 1393 اکتبر سال 2014،  ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

وبلاگ کارگرآگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

 سایت کتابخانه اینترنتی توفان

 http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts