درسهائی از انتخابات اسرائیل و پیآمدهای آتی آن

نتانیاهو برای پیروزی در  انتخابات به دروغگوئی و تبلیغات نژادپرستانه متوسل شد

مدتی است که از انتخابات اسرائیل گذشته است. شتاب رویدادهای جهانی به صورتی در آمده که اخبار روز در عرض چند روز و یا حتی چند ساعت کهنه می شود و تحت الشعاع مسایل جدید و یا مهمتری قرار می گیرد. البته ماشین عظیم شستشویِ مغزیِ انحصارات افکار عمومی سازیِ امپریالیستی نیز در هدایت این سیاست نقش عظیمی دارد. آنها تصمیم می گیرند که کدام اخبار را حذف کنند، تر و تازه نگاه دارند و یا با پوشش دادن به اخبار بی اهمیت، اخبار پر اهمیت و روشنگرانه را خفه نمایند. انتخابات اسرائیل از این نوع خبرها بود. گرچه در حدود بیش از دو ماه است که از این انتخابات می گذرد، ولی مسایلی در آن طرح شده و دارای اهمیت است که نمی شود بدون تحلیل از کنار آن گذشت. تصورش را بکنید همین حوادث در ایران، کوبا، ونزوئلا و یا ممالکی اتفاق افتاده بود که با آمریکا میانه خوبی نداشتند و یا ندارند. آنوقت ماشین عظیم انحصاریِ امپریالیستیِ افکار عمومی سازی به پهنای صفحات تلویزیون به پخش اکاذیب و تحریک افکار عمومی مشغول می شد.

در اسرائیل انتخابات "آزاد" صورت گرفته است. برای یاران صهیونیسم در میان بخشی ازاپوزیسیون ضد انقلابی  ایران این نشانه دموکراسی و یا دموکراتیک بودن کشور اسرائیل است. این تفکر کسانی است که هرگز مفهوم دموکراسی و ماهیت طبقاتی آنرا درک نکرده و نمی خواهند درک کنند. تا لحظات آخر بر اساس سنجش آراء عمومی توسط خود منابع اسرائیلی، آقای نتانیاهو در انتخابات آراء اکثریت را بدنبال خود نداشت بویژه اینکه از نظر جهانی، هم اتحادیه اروپا و هم جناح دموکراتها در آمریکا سرِ توافقی با روی کار آمدن وی که زبان تحریک آمیز و اعمال جنایتکارانه را به یدک می کشد نداشتند. نتانیاهو با هو و جنجال و سخنان تحریک آمیز و دروغهای آشکار بیشتر به "حیثیت" ساختگی امپریالیستها صدمه می زد تا آنها را تقویت کند. درست است که اسرائیل سرپل نفوذ امپریالیسم آمریکا در منطقه است، ولی در عین حال نقطه ضعف سیاست خارجی ممالک امپریالیستی و به ویژه آمریکا نیز محسوب می شود، که مرتب ناچار است با استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل به جنایتهای این کشور مهر تائید بزند. این بی شرمی و گستاخی اسرائیل موجبات بی حیثیتی و بی آبروئی آمریکا را فراهم می آورد و در تقویت تروریسم نقش مهمی ایفاء می کند. لذا نتانیاهو برای آنها فقط ایجاد دردسر می کرد و با انتخاب وی زیاد موافقتی نداشتند. امپریالیستها ترجیح می دادند و می دهند که با مانورهای جدیدتر در عرصه خاورمیانه حاضر شوند و منافع اسرائیل را موذیانه تر مورد حمایت قرار دهند. زبان نتانیاهو به شرایط کنونی خاورمیانه همخوانی ندارد و تاثیرات تبلیغاتیش بسیار مضر است. ولی لابی صهیونیستی در آمریکا و حزب جمهوریخواه در عرصه جهانی به یاری وی آمدند و در عرصه داخلی نتانیاهو به تبلیغات ضد بشری و تائید سیاست اشغالگری و کشتار مردم فلسطین دست زد. وی مانند اپوزیسیون خود فروخته ایران افسانه بمب اتمی موهومی ایران را علم کرد که امنیت اسرائیل را به خطر می اندازد. یک موج تبلیغاتی ضد عرب و تحقیر اعراب و ایرانی در اسرائیل براه افتاد. وی در فیس بوک خویش به هوادارانش هشدار داد که "حاکمیت راستگرا در خطر است" زیرا سازمانهای چپگرا "با اتوبوس" در حال آوردن عربها برای رای دادن به آنها هستند. مشتی ایرانی یهودی تبار را راه انداختند که از سخنان نتانیاهو به حمایت برخیزند و خطر ایران را با حضور این شهود ایرانی زنده نگهدارند. این ایرانی های یهودی تبار در فیس بوک و در میان اپوزیسیون اسرائیلی خود فروخته ایران نیز فعالند. حتی کردهای یهودی فارسی زبان را علم کردند که مدعی شدند ما کردهای یهودی همه به نتانیاهو رای می دهیم چون بهتر از سایرین از منافع ما دفاع می کند. حمله به ایرانی و عرب ستیزی دو بُردار مبارزه انتخاباتی نتانیاهو بودند. وی رسما اعلام کرد که برخلاف توافقاتی که با فلسطینی ها برای عدم گسترش آبادی نشینهای یهودی کرده است به این توافقات وقعی نمی گذارد و آبادی نشینهای یهودی را توسعه می دهد تا بدین وسیله آراء فاشیستهای یهودی را از آن خود کند. این به مفهوم سیاستِ ادامه اشغال سرزمینهای فلسطین، تاراندن مردم این مناطق، نقض آشکار پیمانهای دو جانبه و نقض ادعاهای صلحجویانه اسرائیل است. اسرائیل نشان داد که صلح خواهی تبلیغاتی و ادعائی اش دروغی بیش نیست. این رژیم تجاوزگر و جنگ طلب، جنایتکار، نسل کش و اشغالگر بوده و نمی تواند دموکراتیک باشد. وی برای جلب نژادپرستان اعلام کرد که راه حل تاسیس دو دولت را در فلسطین به رسمیت نمی شناسد و هرگز قصد ندارد با فلسطینی ها کنار آید. این اظهار نظر وی، حتی مغایر توافقات پشت پرده ای بود که با اتحادیه اروپا و آمریکا کرده بود و به همین جهت نیز مورد انتقاد آنها قرار گرفت و به وی هشدار دادند که این راست گوئی غیر مصلحتی ممکن است نیروهای انقلابی فلسطینی را تقویت کرده و دست سازشکاران فلسطینی را رو کند. به همین جهت وی بعد از اینکه خرش از پل گذشت و انتخابات اسرائیل را بُرد یک گام عقب نشینی کرد و مدعی شد که رد خواست تاسیس دو دولت صرفا یک مانور انتخاباتی بوده است وگرنه طرح آن اشکالی ندارد. این اعتراف آشکار به ریاکاری و دروغگوئی بود که رئیس یک دولت رسما آنرا اعلام می کرد و علیرغم این دولت صهیونیستی اسرائیل از نظر امپریالیستها دولتی معتبر، راستگو و قابل اعتماد است!!؟؟

انتخابات اسرائیل نشان داد که نامزدهای کسب نخست وزیری و یا حتی مجلس نمایندگان برای انتخاب شدن به دروغ متوسل می شوند تا آراء مردم را به دست آورند و وقتی انتخاب شدند به وعده های خویش عمل نکرده سیاست از قبل تعیین شده را اعمال می کنند و برای مردم نیز مقدور نیست آنها را از مسند قدرت خود به زیر بکشند و این بازی همیشه در دموکراسی بورژوائی ادامه دارد. انتخابات اسرائیل که با بسیج نژادپرستی و تحریک علیه اقلیت عرب و کشورهای عربی، مسلمانان، فلسطینی ها و ایران صورت گرفت، نشان می دهد رای دهندگان تحمیق شده اسرائیلی تا به چه حد نژادپرست و خطرناک برای صلح و آرامش منطقه و جهان هستند و با چه تربیت ضد انسانی و نژادپرستانه آموزش دیده و بزرگ شده اند. چنین انسانهائی مانند نازی های هیتلری، صلح جهان و منطقه را برهم زده و برای همه خلقهای منطقه موجب نگرانی هستند. ما شاهدیم که دست صهیونیسم در تقویت داعش و همدستی با اکراد عراقی برای آشوب در منطقه در دست هم است. آنوقت هستند ایرانی هائی در درون اپوزیسیون ایران که از این جنایتکاران پول اخاذی می کنند و بر ضد مصالح ملی کشورشان به این بهانه که رژیم اسرائیل دموکراتیک است  اقدام می نمایند و جاسوسی می کنند. نتانیاهو با ریاکاری خود در مورد تاسیس دو دولت جداگانه در فلسطین نشان داد که صلح در فلسطین تنها بر گور صهیونیسم امکان پذیر است. تا صهیونیسم و نژادپرستی در اسرائیل حاکم است نه مسلمانان، نه مسیحیان، نه یهودیان و نه فلسطینی ها نمی توانند فرشته صلح و آزادی و دمکراسی را درآغوش کشند.

انتخابات اسرائیل نشان داد که سیاست سازشکارانه وعوامفریبانه محمود عباس با شکست کامل روبرو شده است و این امر بیشتر سازمانهای مقاومت اسلامی نظیر سازمان حماس  و جبهه حلق برای آزادی فلسطین که خواهان مقاومت در مقابل صهیونیسم و کسب استقلال  فلسطین هستند را تقویت می کند. 

به نظر حزب ما انتخابات اسرائیل گواه بر این امر است که هیچوقت صلحی صورت نخواهد گرفت. اسرائیل تجاوزگر و اشغالگر است و تا زمانی که زورش می رسد، نیازی به مذاکره و تسلیم ندارد و به صلح رای نخواهد داد. ملت فلسطین باید سازشکاران را طرد کند و مبارزه انقلابی خود را بر ضد ارتجاع صهیونیسم با تمام قوا به پیش ببرد. سرنوشت صلح در میدان جنگ تعیین می شود.

 

بر گرفته از توفان شماره 182 اردیبهشت ماه 1394 مه سال 2015، ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

 وبلاگ توفان قاسمی

 

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

 http://kanonezi.blogspot.se/

 وبلاگ کارگر آگاه

 http://www.kargareagah.blogspot.se/

  سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts