جهاد تبلیغاتی امپریالیسم آمریکا و نوکرانش به ضرر مبارزه برحق مردم ایران است

 

آمریکا با داس مرگ به جان ملتهای جهان افتاده است. تیغ تحریم و گرسنگی دادن به مردم عراق یک نیم میلیون کودک عراقی را به کشتن داد و امروز از همان وسیله تبهکارانه در مورد کوبا، جمهوری دموکراتیک کره، ونزوئلا، نیکاراگوئه، سوریه، فلسطین و ایران استفاده میکند. طبیعی است که بسیاری از هممیهنان ما در اثر بیغذائی و بیداروئی جان خویش را از دست میدهند و این نابودی یک نسل وجدان "بشردوستانه" این غارتگران جهانی را معذب نمیکند. "مایک پمپئو"، وزیر امور دخالت در امور سایر کشورها در آمریکا، در مصاحبه اختصاصی با "ایران اینترنشنال"، شبکه فارسی زبانی که با دلارهای عربستان سعودی تأسیس شده و میگردد، بدون اظهار شرم ابراز داشت: دلیل اصلی اعتراض‌های مردم ایران، سوء مدیریت حکومت این کشور است نه فشار تحریم‌ها و به این ترتیب نقش تحریمهای قلدرمنشانه و ضدقانونی آمریکا را که اقتصاد ایران را فلج کرده است، انکار کرد. ولی هر ایرانی میداند که اختلاسها، دزدیها، رشوهخواریهای آقازادهها، اجرای بیوقفه سیاستهای نئولیبرالی در ایران یک طرف و نقش مخرب و کشنده تحریمها در فلج کردن اقتصاد ایران طرف دیگر است. باید پرسید اگر تحریمها در گرسنگی دادن به مردم ایران نقشی ندارد پس به چه دلیل آمریکا این تحریمها را برقرار میکند و در اجرای دقیق آن این چنین پافشاری کرده و همه دنیا را به رعایت آنها فراخوانده و ناقضان را به مجازات تهدید میکند؟.

"برایان هوک"، "رئیس کار گروه اقدام علیه ایران"، در زمانی که مردم ایران به خاطر افزایش بهای بنزین به خیابانها ریخته بودند و رژیم جمهوری سرمایهداری اسلامی شبکه مجازی را مسدود کرد، در مقابل دوربین تلویزیون قرار گرفت و اظهار داشت که آمریکا با گردانندگان این جنبش در تماس بوده و از مدتها قبل با توجه به پیشگوئی قطع اینترنت ابزاری در اختیار آنها قرار داده که بتوانند با خارج و یاران آمریکا تماس برقرار کنند. وی اعلام کرد: "این میانُبرهائی که ما دراختیار ایرانی‌ها قرار دادیم، بهبعضی از ایرانی‌ها امکان داد تا بتوانند از این ابزار ارتباطی استفاده کنند و دیدیم که ده‌ها هزار ایرانی از این ابزار میانُبر استفاده کردند. ابزاری که ما در طول یکسال و نیم گذشته کارگزاری کردیم و این اجازه داد که معترضان بتوانند حتی در زمان قطع اینترنت توسط حکومت با هم ارتباط برقرار کنند." و سپس در تائید سخنان خود افزود: "ما بسیار از نحوه ایستادنمان در کنار مردم ایران خرسند هستیم".

"مایک پومپئو" رئیس سابق سازمان سیا و وزیر آمریکائی دخالت خارجی در امور داخلی کشورها، با ارسال توئیتر فارسی به معترضین در ایران، از آنها خواست تا با ارسال عکس و فیلم از اعتراضات مردم به منابع آمریکائی، اسنادی در اختیار آنها بگذارند تا ایالات متحده بتواند متعاقباً برای نقض حقوق بشر در ایران مجازات هایی را اعمال كند.

این اظهارت و ادعاهای ارتجاعی مشابه، به دست رژیم ایران گزک میدهد تا مدعی شود ماهیت اعتراضات مردم در ایران آمریکائی بوده و از "یکسال و نیم" گذشته برنامهریزی شده بوده است. این گزافهگوئیها در جبهه متفق مبارزه مردم تفرقه ایجاد کرده زیرا کسی حاضر نیست شانه به شانه در کنار شعارهای ساحرمنشانه آمریکائی برای احضار ارواح یعنی "رضا شاه روحت شاد" و یا شعارهای اسرائیلی "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران"(بخوانید جانم فدای اسرائیل- توفان) قرار گیرد. این شعارها چه از روی کینه عمیق نسبت بهجمهوری اسلامی بیان شده باشد و چه از روی کوتهبینی و نادانی سیاسی، خواستهائی عمیقا ارتجاعی و ریشه در تبلیغات آمریکا- اسرائیل دارد. "مایک پمپئو" مبتکر همین شعارها در ایران است وی با "دلسوزی" برای فقر مردم ایران میگوید:

"پول ایران نه برای گروه‌های نیابتی این کشور در عراق، حزب‌الله و دیگر گروه‌ها، بلکه برای مردم خود ایران، هزینه شود."

نگرانی آمریکا نه از وضعیت فلاکتبار مردم ایران، بلکه از این جهت است که چرا با فعالیت ایران در منطقه، با شکست راهبردی در منطقه روبرو شده و هنوز نتوانسته موانع تجاوز آشکار به ایران یعنی غزه، لبنان، سوریه و یمن و... را از سر راه خود بردارد و ایران را اشغال کند.

مردم ایران به صورت دموکراتیک در اکثریت شکننده خود سلطنت دودمان ننگین پهلوی را در مسیر انقلاب تاریخی 22 بهمن به زباله دان تاریخ افکندند. دارو دسته سلطنتطلبان و یا فریبخوردگان و قربانیان تبلیغات آنها نمیفهمند که این شعار ارتجاعی احضار ارواح و ضد ایرانی، ماهیتا شعاری ضد دموکراتیک و استبدادی و برضد اراده اکثریت شکننده مردم ایران و شهدای قهرمان این خلق است. مردم ایران خواهان بهگورسپاری همه این دودمان ننگین هستند که امروز نیز به نوکری آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی افتخار میکنند و در پی اسارت مردم ایران رقاصی مینمایند. شرکت سازمانیافته اوباش سلطنتطلب، مجاهدین خلق در سیل تبلیغاتی خارج از کشور به عنوان بدنامترین بخش اپوزیسیون خودفروخته ایرانیان، مردم ایران را به بدگمانی و تردید دچار ساخته و در پیگیری مبارزه آنها رخنه ایجاد خواهد کرد. حزب کار ایران(توفان) فعالیت این نیروهای ضدانقلابی و عمال امپریالیسم در خارج از کشور را به نفع منافع مردم ایران ندانسته آنها را افشاء میکند. دشمنان مردم ایران کوچکترین علاقهای به استقرار ایرانی مستقل، دموکراتیک، انقلابی و آباد ندارند. آمریکا در همه جا نشان داده است که بمباران میکند تا دوباره خودش بسازد و اخاذی کند، سرکوب کرده و حقوق بشر را زیر پا میگذارد تا حضورش در این کشورهای اشغالی را برای خود بیخطر کرده و امنیت سرمایههای امپریالیستی را فراهم کند. آمریکا فقط نوکر دست به سینه می خواهد و بس.

این اظهارات مأموران امپریالیسم آمریکا به ضرر مردم ایران و تنها به نفع خودفروختگان است که مبارزات مردم ایران را به نوکران اجنبی وصل کنند. چنین اظهاراتی به نفع جمهوری اسلامی تمام میشود. امپریالیسم آمریکا و مزدورانش به عنوان عوامل خارجی نقش مخربی در تحولات آبانماه بازی کرده‌اند. ما بارها تأکید کرده‌ایم هرچه فشار امپریالیست‌ها، دروغپراکنی رسانه‌ها و جریانات سرسپرده امپریالیستی علیه ایران زیادتر می‌شود، هر چه عربده تهدیدهای آن‌ها افزایش ‌یابد، هرچه دامنه دسیسه‌های آنها برای تجزیه ایران گسترش ‌یابد، هرچه فریادهای جنگ‌طلبی بلندتر ‌شود و محاصره اقتصادی و تحریم‌های کمر‌شکن دامنه بیشتری ‌یابند، هرچه خواست‌های قلدرمنشانه آنها افزایش ‌یابد به همان نسبت رژیم جمهوری اسلامی در مقابل توده‌ها برای اِعمال سرکوبهایش "عذر موجه" مییابد و تقویت می‌شود و ناگزیر سدی بزرگ در برابر تحولات دموکراتیک ایجاد خواهد کرد. این تهدیدات خارجی همواره مورد سوء استفاده رژیم جمهوری اسلامی برای متحد‌کردن مردم در پشت سر خود خواهد بود. این تهدیدات ایجاد تمرکز در دستان معدودی خودکامه را توجیه‌پذیر می‌سازد و جامعه را به جامعه جنگی بدل می‌کند. در حقیقت تهدیدات امپریالیست‌ها بطور عینی در خدمت ادامه تسلط استبداد در ایران قرار دارد و رژیم ولایت فقیه را تقویت می‌کند. زمانی که اوباما در آمریکا بر سر کار آمد و در ابتداء از تهدیدات قلدرمنشانه جرج بوش بهصورت زبانی دست کشید و مدعی شد که قصد حمله به ایران را ندارد، زمینه خارجی رشد مبارزه دموکراتیک در ایران فراهم شد و ما دیدیم که جنبش دمکراتیک بویژه در خرداد ۸۸ تا به چه حد پا گرفت. بر عکس زمانی که فریاد تهدیدهای اسرائیل افزایش یافت و آمریکائی‌ها مجدداً دست به دامن سیاست تجاوزگرانه جرج بوش شدند، کار جنبش دموکراتیک در ایران با مشکل روبرو شد. این تجربه نشان می‌دهد که تهدیدات نظامی، تحریم‌های اقتصادی و اظهارات ریاکارانه و دلسوزانه نسبت به مردم ایران بطورعینی به نفع ارتجاع داخلی و به زیان جنبش‌های اعتراضی و دمکراتیک مردم ایران است و نتایجش در خدمت نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. این تجربه نشان می‌دهد که امپریالیست‌ها به منافع ملت ایران نمی‌اندیشند، بلکه در پی آن هستند که از فرصت‌ها استفاده کنند، تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. دفع خطر خارجی و رفع تحریم‌های غیرقانونی به نفع جنبش مطالباتی است، شرایط را برای سرنگونی به دست توده مردم فراهم می‌کند. پس دست امپریالیسم آمریکا از ایران کوتاه باد!

 

بر گرفته از توفان شـماره 238دیماه 1398ـ دسامبر سال 2019

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران(توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

وبلاگ کارگر آگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan